Bestaande samenwerkingen

GZA en ZNA werken al op een aantal vlakken samen. Een overzicht.  

 • Samensmelting labo pathologische anatomie 

Sinds 1 juni 2018 vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA één dienst. Het is de eerste dienst die geïntegreerd samenwerkt. De dienst pathologische anatomie onderzoekt weefsel- en celmateriaal om een diagnose te stellen en zo een verdere behandeling te bepalen. Het centraal labo is gevestigd op de site ZNA Middelheim. Daarnaast zijn er drie kleinere centra in andere ziekenhuizen van het netwerk die continu bemand zijn door een labomedewerker en een patholoog. Door de bundeling van beide teams kan het labo een groter aantal onderzoeken uitvoeren. De integratie creëert ook meer ruimte voor innovatie en subspecialisatie. 

 • Gezamenlijk elektronisch patiëntendossier 

Een belangrijk project van het netwerk is het opzetten van een gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het samenbrengen van de kennis en financiële middelen leidde GZA Ziekenhuizen en ZNA naar een nieuw platform, dat in juni 2022 binnen GZA Ziekenhuizen werd geïmplementeerd. Bij ZNA volgde de implementatie in september 2022. Het platform biedt een antwoord op vele diverse wensen. Veilige uitwisseling van patiëntinformatie staat daarin voorop.  

 • Krachtenbundeling tussen apotheken 

We onderzoeken de mogelijke samenwerkingen tussen de apotheken van ZNA en GZA Ziekenhuizen op het gebied van aankoop, geneesmiddelenproductie en -distributie. Zo willen we de kwaliteit voor onze patiënten nog verder verbeteren. Daarnaast willen we onze apotheekmedewerkers zo beter ondersteunen in hun dagelijks werk en gaan we ook samen mogelijkheden voor automatisering bekijken. 

 • Expertisecentrum voor endoscopische ingrepen 

De gastro-enterologen van GZA Ziekenhuizen en ZNA bundelen ingrepen met hoogtechnologische endoscopische technieken in het zogenaamde “EVA-project” (Endoscopische Vereniging Antwerpen). Door de oprichting van een expertisecentrum kunnen de artsen zich toespitsen op hooggespecialiseerde endoscopische ingrepen, zoals ERCP en Single Balloon. Die ingrepen voeren ze uit in ZNA Jan Palfijn en GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. 

 • Saffier  

Met Saffier richtten ZNA, GZA en het UZ Brussel een centrum op in gespecialiseerde (zeldzame) kinderchirurgie. Zes kinderchirurgen van die drie ziekenhuizen werken intensief samen. Het grote aantal ingrepen en uitgebreide team van het nieuwe centrum zorgen voor veel ervaring. Door de samenwerking wisselen de kinderchirurgen kennis en kunde uit en staan ze elkaar bij tijdens een ingreep. Daarnaast stellen ze voor de meeste aandoeningen gemeenschappelijke behandelmanieren. Zo krijgt de patiënt – op elke site – altijd dezelfde hoogwaardige behandeling. Bovendien is er het hele jaar door – dag en nacht – altijd minstens één kinderchirurg beschikbaar. 

 • NICU  

GZA en ZNA beslisten om samen een nieuwe gemeenschappelijke dienst voor neonatale intensieve zorgen te bouwen. Door die hooggespecialiseerde zorg te concentreren kunnen we onze expertise bundelen, wat zeker voor complexere specialismen zoals neonatale intensieve zorgen voordelen met zich meebrengt.  

De nieuwe dienst gaat uit van het “family centered care concept”. Dat stelt de ontwikkeling en individuele zorgbehoefte van de kwetsbare pasgeborene met familiegerichte zorg centraal. De kamers zijn zeer ruim, zodat de ouders comfortabel bij hun kindje(s) kunnen verblijven en slapen. Dankzij de nieuwe infrastructuur kunnen we alle best practices - zoals een silent room (= geen hoorbare alarmen in de kamer van het kind, zodat het niet extra geprikkeld wordt) - in de praktijk brengen en meer doen voor de brussenwerking (broers en zussen van de kwetsbare pasgeborene) om de gezinscontext nog beter te ondersteunen. De nieuwe dienst – die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd wordt – zal openen in 2024 op GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. 

 • Samenwerking rond pancreaskanker  

Pancreaskanker is een van de meest voorkomende digestieve tumoren in Europa. De behandeling omvat zeer complexe heelkunde. Om kwaliteitsvolle chirurgie te garanderen werden alle operaties geconcentreerd bij GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, waar zowel artsen van GZA als van ZNA opereren. 

 • HOST GZA-ZNA 

De COVID-pandemie heeft meer dan ooit aandacht gevestigd op de nood aan infectiepreventie- en controle. COVID-uitbraken in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere instellingen leerden ons dat continue inzet daarvoor essentieel is. Daarom beschikt het Netwerk GZA-ZNA sinds 2021 over een Hospital Outbreak Support Team (HOST). HOST ZNA-GZA focust zich op infectiepreventie en het antibioticabeleid in woonzorgcentra die een functionele binding hebben met ZNA en GZA Ziekenhuizen. Maar ook de eerstelijnszorg, bv. een huisartsenpraktijk, kan bij HOST aankloppen. HOST wil op zijn manier een steentje bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van patiënten en bewoners in verschillende zorginstellingen.  

 • Infectiologie  

Sinds 2021 werken de diensten infectieziekten van GZA en ZNA nauw samen. In ZNA bestond reeds een dienst infectiologie. Sinds september 2021 werkt een ZNA-infectiologe deeltijds in GZA en is er een ziekenhuisoverschrijdende dienst infectieziekten. De infectiologe is bovendien lid van de beleidsgroepen rond antibiotica in beide ziekenhuizen.  

In 2022 werd een structurele werkgroep opgestart met infectiologen, microbiologen en apothekers van GZA en ZNA. Hun doelstelling is om de richtlijnen over antibioticabeleid en infectieziekten te harmoniseren tussen beide ziekenhuizen.      

Naast bovenstaande initiatieven bestaan er al geruime tijd samenwerkingen tussen de artsen van beide ziekenhuisgroepen: 

 • Samenwerking op vlak van urologie

Urologen van GZA Ziekenhuizen en ZNA gebruiken samen een robot om de prostaat te verwijderen. 

 • Nieuwe samenwerkingen

Op diverse domeinen werken we de komende maanden intensief verder aan samenwerkingen: fertiliteit, neurochirurgie, cardiologie, angiografie, oncologie, …