Disclaimer

Deze website wordt beheerd door vzw Ziekenhuis aan de Stroom (hierna: ‘ZAS’), met maatschappelijke zetel op het adres Kempenstraat 100, 2030 Antwerpen en KBO 0862.382.656 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).  

Door deze website te bezoeken, aanvaard je onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring. ZAS kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Aanpassingen aan de voorwaarden worden op deze pagina bekendgemaakt en zullen automatisch van kracht zijn.

Gebruiksvoorwaarden ZAS.BE

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Tenzij expliciet anders vermeld, is de volledige inhoud eigendom van ZAS. De inhoud mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden om de inhoud te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder expliciete toestemming van ZAS.

ZAS streeft ernaar om de informatie op zijn website zo volledig, juist, begrijpelijk, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen staat ZAS niet garant voor de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de getoonde informatie. ZAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen op deze website.

Deze website bevat links of referenties naar andere websites. ZAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die uit de inhoud of de (on)beschikbaarheid van deze websites voortvloeit. Elke link naar een andere website is louter geplaatst voor het comfort van de gebruiker van deze website.

De medische informatie op deze website is louter indicatief en kan de diagnose door of het medisch advies van een arts niet vervangen. ZAS is niet aansprakelijk voor schade die iemand zou lijden door voort te gaan op de informatie die op deze website te vinden is. Als je medisch advies wenst, kan je contact opnemen met één van onze artsen. Zij zullen je adviseren en behandelen op basis van jouw persoonlijke gezondheidssituatie.

De nieuwsberichten en persmededelingen van ZAS worden enkel ter informatie weergegeven op deze website. De door ZAS verschafte informatie is accuraat op het moment van berichtgeving, zonder dat daarbij enige garantie wordt gegeven over de correctheid van de inhoud. ZAS controleert haar eerdere berichtgeving niet en onderzoekt niet of eerdere berichtgeving accuraat is, dan wel vervanging of bijwerking behoeft. Als bezoekers van de website mag je niet veronderstellen dat verklaringen voor onbepaalde tijd geldig blijven na de bekendmaking.

ZAS stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website altijd beschikbaar is. ZAS kan echter de veiligheid en continue beschikbaarheid van haar website niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de toegang tot de website of het onvermogen om toegang tot deze website te verkrijgen.

Als je meer wilt te weten komen over onze diensten, kan je rechtstreeks contact nemen via webmaster@zas.be.  

De volledige inhoud van deze website valt onder toepassing van het Belgische recht. Enkel de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende de inhoud of het gebruik van deze website. Het niet actief afdwingen van de strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden door ZAS, houdt geen afstand van recht in.