Privacyverklaring en persoonsgegevens

ZAS treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

ZAS treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. We doen dat op verschillende manieren:

Heb je hier vragen over?

Contacteer onze data protection officer op dpo@zas.be

Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
02 274 48 00 
02 274 48 35
contact@apd-gba.be