Over ZAS

ZAS is de grootste gezondheidsorganisatie in België en telt 13 campussen, verspreid over heel Antwerpen van noord tot zuid.

ZAS is de grootste gezondheidsorganisatie in België. Onze 10.000 medewerkers en 1.000 artsen zorgen op jaarbasis voor 1.400.000 raadplegingen, 140.000 dagopnames en 8.500 bevallingen. Dat doen we op 13 campussen, verspreid over heel Antwerpen van noord tot zuid.  

Ontstaan uit een fusie  

Het Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS) is ontstaan uit de fusie tussen ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) en GZA Ziekenhuizen. Die fusie vond plaats op 1 juli 2024.  

Aan deze historische datum ging een heel traject vooraf:  

  • Eind 2015 zijn de verkennende gesprekken gestart.
  • November 2016: met de oprichting van de Groepering GZA-ZNA zetten beide ziekenhuizen het licht op groen voor een structurele en duurzame samenwerking.
  • Sinds 2018 vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA één dienst. Het is de eerste dienst die geïntegreerd samenwerkt.  
  • Op 1 januari 2020 kreeg GZA-ZNA de erkenning als locoregionaal ziekenhuisnetwerk.  
  • In 2022 voerden de twee ziekenhuizen een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier in.  
  • In het bundelen van de krachten, was een fusie tussen ZNA en GZA Ziekenhuizen de logische volgende stap. Op 22 juni 2022 werd het fusieprotocol ondertekend.  

Door samen te gaan willen we de Antwerpenaar vlak bij huis nog betere basiszorg en hooggespecialiseerde zorg bieden, en meer kunnen investeren in zorg en infrastructuur.  Samen vormen we de drijvende kracht voor gezondheidszorg in beweging. 

Beleid

Benieuwd naar onze missie, visie en waarden? Of hoe ZAS zorgdraagt voor zijn zorgverleners of omgaat met duurzaamheid?

Organisatie

ZAS beschikt over een aantal bestuursorganen, zoals de medische directie, medische raad, ondernemingsraad enzovoort. We leggen graag uit wat ze doen.

Patiëntenverenigingen

ZAS telt een aantal patiëntenvereniging die patiënten met een bepaalde ziekte of probleem extra ondersteunt.

Patiëntenrechten

Als patiënt heb je bepaalde rechten. We delen ze graag met jou en wat je kunt doen als je rechten mogelijks niet gerespecteerd worden.

Kwaliteit

ZAS vindt het belangrijk om de patiënt de best mogelijke, kwaliteitsvolle zorg te bieden. Waar nodig verbeteren we onze werking op een duurzame en innovatieve manier.

Kunst in ZAS

ZAS heeft een hart voor kunst. Kunst kan helend zijn, voor afleiding zorgen en aanzetten tot bezinning. Daarom vind je in heel wat van onze campussen kunst terug.

Steun geven en krijgen

Met financiële steun uit schenkingen en legaten financiert ZAS wetenschappelijk onderzoek en innovaties in de zorg. Je kan ook steun vragen voor jouw organisatie.

ZAS in cijfers

Wist je dat ZAS 4 materniteiten en 61 operatiekamers telt? En wist je dat we jaarlijks 180.000 spoedpatiënten behandelen? Lees meer interessante cijfers.