Ziekenhuis aan de Stroom

Ziekenhuis aan de Stroom

Ziekenhuis aan de Stroom  

ZNA en GZA Ziekenhuizen gaan het engagement aan om te fuseren. Samen bouwen we aan een nieuwe ziekenhuisorganisatie voor de Antwerpenaar.   

Onze bestaande samenwerking komt in een stroomversnelling. We gaan officieel het engagement aan om ons te verbinden en samen een nieuw ziekenhuis op te richten.

Etienne Wauters, voorzitter raad van bestuur GZA Ziekenhuizen

Waarom dit engagement tot fusie? 

Het idee voor een samenwerking tussen GZA Ziekenhuizen en ZNA is niet nieuw. In 2016 zetten beide ziekenhuizen het licht op groen voor een structurele en duurzame samenwerking en richtten in 2017 de Groepering GZA-ZNA op. Op 1 januari 2020 werden we een netwerk. Dit alles heeft ertoe geleid dat we al op verschillende vlakken succesvol samenwerken.  

Door een fusie  willen we jou als patiënt nog betere basiszorg en meer gespecialiseerde zorg aanbieden.

Els Van Doesburg, voorzitter raad van bestuur ZNA

We zetten het bundelen van onze expertise verder en we bieden samen de volledige waaier van zorg aan die je kan nodig hebben. Zo beantwoorden we nog beter aan jouw behoeften en verbeteren we nog meer de kwaliteit van onze zorg. Om te komen tot eenheid in visie, leiding en vermogen is een verdere integratie nodig. Een grootschalige, uniforme samenwerking vormt dan ook een logische volgende stap binnen de bestaande samenwerking. Daarom hebben we beslist om in 2024 een fusie te realiseren.. 

Wat zijn onze ambities?  

Door beide ziekenhuizen te integreren en expertise te bundelen kunnen we meer voordelen realiseren voor onze patiënten, voor onze medewerkers en artsen en voor de samenleving. 

Dankzij de geografische spreiding van onze sites zijn we altijd dicht bij jou als patiënt.

Wouter De Ploey, voormalig CEO ZNA

Met dit engagement tot fusie willen we volgende ambities realiseren:  

 • Door onze geografische spreiding willen we dicht bij jou zijn. We willen jou toegankelijke zorg aanbieden: nog betere basiszorg én gespecialiseerde zorg. We willen in deze zorg innoveren en waar mogelijk digitaliseren om jou zo nog beter te kunnen helpen.  
 • We willen talent aantrekken: zowel verpleegkundigen en artsen voor de zorg als medewerkers in de (zorg)ondersteunende diensten. Bovendien zal je als medewerker ook de kans krijgen om jouw specifieke interesses verder uit te diepen.  
 • We willen de investeringen in onze infrastructuur optimaliseren en rationaliseren en de (zorg)ondersteunende diensten samenvoegen.  

We willen jou warme zorg bieden, van hoge kwaliteit. Onze deuren staan voor iedereen open, ongeacht achtergrond, overtuiging of afkomst. Als medewerker krijg je nog meer kansen om te groeien.

Willeke Dijkhoffz, CEO GZA Ziekenhuizen

De fusieorganisatie zal “ZAS” heten, voluit “Ziekenhuis aan de Stroom”. Stroom is een verwijzing naar de Schelde: de rivier die zorgt voor verbinding en die een belangrijke levensader vormt voor onze stad en regio. Met die verwijzing illustreren we de geografische verankering van onze verschillende ziekenhuissites, verspreid over heel de regio. Net als een rivier zal ook onze zorg permanent in beweging zijn. “Vooruitstrevend” is een van onze kernwaarden, net als “verbonden”, “warm” en “respectvol”. Het woord “ZAS”, dat volledig verbonden is, verpersoonlijkt de meanderende Schelde die door de stad loopt. De A (van Antwerpen) wordt door twee exact symmetrische, gestructureerde vormen ondersteund. Het is de symboliek van de Antwerpse medische, wetenschappelijke wereld die de Antwerpenaars ondersteunt.  

ZAS is een gestructureerde organisatie die opereert in een organische wereld. De onregelmatige buitenvorm van het logo staat voor die organische menselijke wereld. Je kan er ook de vorm van menselijke organen in herkennen. De karakteristieken van het logo zijn warm, verbonden, krachtig, simpel en fris. 

  Vragen?

  Mail zas@gza-zna.be voor vragen over het Netwerk GZA-ZNA of over ons fusieverhaal.
  Een vraag over je patiëntendossier? Vul dit formulier in.

  We varen samen verder onder een nieuwe naam: Ziekenhuis aan de Stroom. We zijn trots op onze Antwerpse wortels en dat willen we uitdragen.

  Fons Duchateau, integratiemanager