Begeleiding en hulp

In ZAS zijn verschillende voorzieningen voor patiënten en bezoekers om het verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Sociale dienst

Een goede begeleiding en ondersteuning bij je ontslag uit het ziekenhuis begint best zo snel mogelijk. Patiënten, familieleden en verwijzers kunnen gratis en in alle vertrouwen bij ons terecht.

Interculturele bemiddeling en tolken

Vind je het lastig om duidelijk uit te leggen wat je nodig hebt? Is Nederlands moeilijk voor je? Ben je doof of slechthorend? Vraag interculturele bemiddeling of een tolk aan.

Financiële en administratieve ondersteuning

Wat staat er allemaal op mijn factuur? Hoe kan je terugbetaling van je ziekenfonds bekomen? Welke documenten heb je nodig als je een buitenlandse patiënt bent?

Geef je kindje aan

Is je kindje geboren? Dan moet je die geboorte binnen de 15 kalenderdagen aangeven. Lees hoe dat in onze ziekenhuizen kan.

Psychologische begeleiding

Ook jouw emotioneel en psychisch welzijn zijn belangrijk. Ons psychologisch team staat voor jou klaar tijdens je opname in het ziekenhuis.

Levensbeschouwelijke zorg

Maak je je zorgen over je gezondheid, je werk, je gezin … De dienst Levensbeschouwelijke zorg luistert gratis naar wat jou ter harte gaat.

Ombudsdienst

Ben je ontevreden of heb je suggesties? Bespreek dit eerst met de betrokkene(n) waar de klacht is ontstaan. Kom je er toch niet uit? Dan kan je altijd terecht bij de ombudsdienst.

Patiëntenvervoer

Heb je hulp nodig om in het ziekenhuis te geraken? Dan kan je beroep doen op de volgende dienst, afhankelijk van je mutualiteit.