Stage bij ZAS

Welkom!

Ben je op zoek naar stagebeleving, een plek om te groeien, je opgedane kennis in de praktijk om te zetten en je competenties te bekrachtigen? Dan heten wij je van harte welkom bij Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS).

Stages patiëntenzorg

Alle informatie voor studenten met direct patiëntencontact

Stages niet-patiëntenzorg

Alle informatie voor studenten zonder patiëntencontact, zoals ICT, technische dienst, administratie ...

Dokter-stagiairs

Alle informatie voor stagiairs geneeskunde

Sinds 1 juli 2024 vormen ZNA en GZA Ziekenhuizen samen 1 organisatie: ZAS - Ziekenhuis Aan de Stroom. ZAS is een ziekenhuis met:

  • 14 campussen
  • 2 poliklinieken en 1 medisch centrum
  • 4 administratieve en logistieke locaties

Een overzicht van alle locaties vind je hier. 

Jaarlijks begeleiden we 44.500 patiënten. Dat maakt ons de grootste gezondheidsorganisatie van België. Ziekenhuis aan de Stroom telt 3.300 bedden en 10.000 medewerkers, waarvan 1.000 artsen.  

Onze missie en visie geven ons richting. Lees waar ZAS voor staat en in de toekomst voor gaat.  

4 kernwaarden vormen de hoekstenen van onze organisatie. Klik op elke waarde om er meer over te lezen: 

Stagewerking

Binnen ZAS verwelkomen we jaarlijks meer dan 3.000 studenten. Stagewerking heeft binnen de organisatie dan ook een prominente plaats. Onze stagewerking berust op 3 pijlers: stageplanning, stagebegeleiding en stagebeleving.

Met deze website informeren we zowel studenten als scholen over de ZAS-stagewerking: lopende processen, procedures en afspraken.

Onze ZAS-stagecoördinatoren zijn de unieke schakel tussen student, stagebegeleider, school en onze ZAS-stagementoren. Je kan hen contacteren voor informatie en ze zijn verantwoordelijk voor communicatie over de ZAS-stagewerking. Op campussen ZAS Augustinus, ZAS Vincentius en ZAS Sint-Jozef zorgt de dienst managementassistenten voor alle praktische regelingen en is de stagecoördinator het aanspreekpunt voor alle inhoudelijke vragen.  

Verschillende campussen

Op bepaalde vlakken (registratie studenten, aanmaak badge …) verloopt stagewerking nog iets anders per ZAS-campus. We werken eraan om vanaf het schooljaar 2024-2025 een geïntegreerde stagewerking voor alle campussen te hanteren.

De stagewerking voor het lopende schooljaar zal dus verlopen volgens de geldende processen, procedures en afspraken in de betreffende campus en afdelingen. 

Soorten stages

Binnen ZAS bieden wij talrijke mogelijkheden aan om stage te lopen, zoals:

  • Stages patiëntenzorg: studenten met een direct patiëntencontact zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, logopedisten, kinesisten, psychologen …
  • Stages niet-patiëntenzorg (andere stages): studenten Technische dienst, ICT, administratieve stages …
  • Stages dokter-stagiairs 

Invultabel

Bezorg ons onderstaande tabel ingevuld als je bij ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef of ZAS Vincentius een stage begint. Vul ook de relevante werkpostfiche aan en handteken ze. Meer info krijg je van de stagebegeleiding.

Download de invultabel

Naar de werkpostfiches