Stages dokter-stagiairs

Op deze pagina vind je informatie als je als student geneeskunde stage komt doen bij ZAS. Deze pagina bevat geen informatie voor Arts-Specialisten in opleiding (ASO's). Zij krijgen hun informatie rechtstreeks van de dienst stagebegeleiding. 

 

Kom je als dokter-stagiair stage doen bij een van deze campussen, verstuur dan ten laatste 2 weken voor je stage de volgende documenten naar stages@gza.be.  

 • Geldig medisch attest (hepatitis B, tetanus, tuberculine) 
 • VGM-dossier (veiligheid, gezondheid, milieu) of werkpostfiche

Het VGM-dossier is dienstgebonden en moet voor elke stage afzonderlijk bezorgd worden. 
 

Opgelet: wanneer die documenten ontbreken, kan je de stage niet aanvatten.

Praktische informatie

 Let op: deze informatie geldt alleen voor ZAS Vincentius, ZAS Augustinus en ZAS Sint-Jozef

Badge

Je badge haal je op je eerste stagedag op: 

 • ZAS Augustinus: onthaal directiesecretariaat, Gebouw Oosterveld, 2e verdieping 
 • ZAS Vincentius en ZAS Sint-Jozef: onthaal

Met je badge heb je toegang tot: 

 • Jouw campus 
 • De fietsenstalling 
 • Lockers
 • Kledingautomaat/arbeidskledij
 • Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Op je eerste stagedag moet je je badge opladen. Na elke periode van 30 dagen moet je je badge telkens opnieuw opladen.  

Op je laatste stagedag moet je je badge in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. Je vindt die op alle campussen aan de kleedkamers.  

Denk eraan om je fiets op je laatste stagedag uit de fietsenstalling te halen vóór je de badge inlevert.

Vervoer 

Je badge geeft toegang tot de bezoekersparking van je campus. Parkeren is gratis. 
Je hebt met je badge toegang tot de fietsenstalling.

Uniform 

Jouw uniform wordt ter beschikking gesteld door het ziekenhuis. Je kan het afhalen bij de kledinguitgifteautomaat (KUA) of de linnenkamer. Na afloop van de stage breng je het uniform terug in de daarvoor voorziene schuif (naast de kledingautomaat).

Lockers 

Lockers zijn beschikbaar in de kleedkamers. Je kiest een leegstaande locker, maar voorziet daarvoor zelf een hangslot (een hangslot met dikke beugel/slot ABUS model 55/40 of 55/30). Per stageperiode krijg je een locker die je aan het einde van de stage leegmaakt.

 • Campus ZAS Augustinus: route 263 op niveau -1. 
 • Campus ZAS Vincentius: route 312 (dames) en route 317 (heren) op niveau -1. 
 • Campus ZAS Sint-Jozef: niveau -1. 

Voorbereiding stage 

Neem voor je stage deze documenten door om je optimaal voor te bereiden: documenten ziekenhuishygiëne, veilig werken en e-learning. 
 

Kom je als dokter-stagiair stage doen bij een van deze campussen, verstuur dan deze template naar de stage-administratiedienst van jouw campus: 

Praktische informatie

Let op: deze informatie geldt alleen voor ZAS Middelheim, ZAS Palfijn en ZAS Cadix

Badge

Je badge haal je op je eerste stagedag op via een badgeautomaat. Je vindt de automaat:

 • In ZAS Middelheim ter hoogte van de personeelsrefter
 • In ZAS Palfijn  staat de badge-automaat op route 35-37 in de inkomhal
 • In ZAS Cadix bij ingang Dok  

Heb je een Nederlandse/buitenlandse ID-kaart moet je eerst toegang vragen via toegangsbeheer (toegang@zna.be) met het documentnummer van de buitenlandse ID. Van zodra er bevestiging is van de toegangsbeheerder, kan je de badge aanmaken aan de badgeautomaat. Je kiest dan voor ‘ID zonder chip’.

Met je badge heb je toegang tot:

 • Jouw campus
 • De fietsenstalling
 • Lockers  
 • Kledingautomaat/arbeidskledij
 • Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Op je eerste stagedag moet je je badge opladen. Na elke periode van 30 dagen moet je je badge telkens opnieuw opladen.  

Op je laatste stagedag moet je je badge terug in de badgeautomaat deponeren

Denk eraan om je fiets op je laatste stagedag uit de fietsenstalling te halen vóór je de badge inlevert.

Vervoer

Je badge geeft toegang tot de bezoekersparking van je campus. Parkeren is gratis.

Je hebt met je badge toegang tot de fietsenstalling.

Uniform

Jouw uniform wordt ter beschikking gesteld door het ziekenhuis. Je kan het afhalen bij de kledinguitgifteautomaat (KUA) of de linnenkamer. Na afloop van de stage breng je het uniform terug in de daarvoor voorziene schuif (naast de kledingautomaat).

Lockers

Lockers zijn op sommige campussen beschikbaar in de kleedkamers. Je kiest een leegstaande locker, maar voorziet daarvoor zelf een hangslot (een hangslot met dikke beugel/slot ABUS model 55/40 of 55/30). Per stageperiode krijg je een locker die je aan het einde van de stage leegmaakt.

Voorbereiding stage

Neem voor je stage deze documenten door om je optimaal voor te bereiden: documenten ziekenhuishygiëne, veilig werken en e-learning. 

Ziekte, ongeval, verzekering en aansprakelijkheid

Verzekering en aansprakelijkheid 

De onderwijsinstelling bevestigt dat zij ten behoeve van de student een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen overkomen aan de student tijdens uitvoering van de stage, alsook voor ongevallen overkomen aan de student op weg van en naar de stageplaats.

De stagegever bevestigt, conform de wettelijke bepalingen, een verzekering te hebben afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid van de stagegever, alsook van haar aangestelden dekt voor schade die de student toebrengt terwijl deze onder gezag en toezicht handelt van (een aangestelde van) de stagegever.

De stagegever (en haar aangestelden) is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de student. 

Wat als je betrokken bent bij een ongeval? 

Wanneer de student het slachtoffer wordt van een ongeval, dient de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis de eerste zorg toe. Breng daarna je school of organisatie zo snel mogelijk op de hoogte. De onderwijsinstelling zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier.

Wat als je ziek bent tijdens je stage?

Verwittig zo snel mogelijk de stagemeester van de dienst waar je stage loopt (via e-mail of telefoon).