Werkpostfiches

Werkpostfiches

Een werkpostfiche is een document met veiligheids- en gezondheidsinformatie voor een specifieke functie. Het document bevat onder meer:

  • Een taakomschrijving
  • Locatie van tewerkstelling
  • Mogelijke risico’s
  • Te nemen beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen, moederschapsbescherming, inentingen ...);
  • Medische onderzoeken;
  • Te dragen werkkledij
  • Instructies en procedures (bv. procedure prikongeval)

Als we de risico's van een functie correct in kaart brengen, kunnen we ook gepaste maatregelen treffen om veiligheid, gezondheid en welzijn van alle medewerkers te garanderen.  

Een werkpostfiche geldt voor alle medewerkers van ZAS: vaste medewerkers, stagiairs, studenten, tijdelijke werknemers en vrijwilligers.  

Werk je op een van deze campussen, dan kan je een actuele (gepersonaliseerde) werkpostfiche maken via de website van de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst Antwerpen.