Patiëntenverenigingen

Medewerkers en artsen van ZAS richtten een aantal initiatieven op om patiënten extra te ondersteunen.

Medewerkers en artsen van ZAS richtten een aantal initiatieven op om patiënten extra te ondersteunen. Een overzicht: 

Deze vzw werd in 2020 opgericht door medewerkers van ZAS Cadix. Met de giften die zij krijgen, verlichten ze belastende en stresserende ziekenhuisopnames van kanker- en hematologiepatiënten en hun naasten. Het gaat bijvoorbeeld om kleine verwennerijen, de aanschaf van virtual reality brillen en huislijke inkleding van ziekenhuislokalen. Giften zijn welkom op rekeningnummer IBAN BE79.7360.7043.8333. Meer info bij hematoplus@zas.be

De Babbelclub is bedoeld voor mensen met een hoofd-halstumor. Voor of na hun consultaties zijn mensen met zo’n tumor welkom om iets te drinken met hun begeleiders en lotgenoten. Daar staat een team van verpleegkundigen, logopedisten, vrijwilligers … ook klaar om de vragen van die patiënten te beantwoorden en praktische problemen op te vangen.   

Waaier is een vereniging voor en door (ex-)kankerpatiënten, begeleid en ondersteund door een multidisciplinair team. De essentie van Waaier is laagdrempelig lotgenotencontact in het eigen ziekenhuis mogelijk te maken.   

Buiten de vaak oplopende zorgkosten en bekommernis om hun gezondheid hebben kankerpatiënten ook vaak met financiële zorgen te kampen. Patiënten die aan kanker lijden, kunnen bij Huis Klaas terecht voor kleding, interieur, speelgoed en hebbedingetjes. Maar ook voor een ongedwongen babbel staan we klaar. Met dit initiatief helpen we patiënten op een laagdrempelige manier vooruit. Huis Klaas bevindt zich in een karaktervol historisch pand naast ZAS Vincentius  

Dialaug vzw is een vereniging van nierpatiënten en niergetransplanteerden. De vereniging brengt patiënten samen van de dienst Nefrologie van onder meer ZAS Augustinus en ZAS Vincentius. De vzw helpt patiënten uit hun isolement met sociale activiteiten die volledig zijn aangepast aan de mogelijkheden van deze patiënten. 

Drie verpleegkundigen van de dienst Neonatologie van ZAS Middelheim richtten De Vereniging voor Kleine Superhelden op. Ze maken dagboekjes voor prematuur geboren en intensief zieke kindjes. Deze kleine superhelden worden vaak gedurende een lange en heftige periode gescheiden van hun ouders. Het dagboekje bevat mijlpaalstickers, foto’s en verslagen voor de ouders.

Ook voor kindjes die in Vlaanderen afgestaan worden ter adoptie, wordt een dagboekje gemaakt voor hun wensouders. 

Niks doen is geen optie, kortweg Nidigo, is de naam en meteen ook het motto van de vzw die enkele medewerkers van de ZNA Volwassenenpsychiatrie hebben opgericht. Hiermee willen ze tegemoetkomen aan noden van patiënten die in het ziekenhuis verblijven of ambulant in behandeling zijn en die niet via het reguliere zorgsysteem kunnen worden beantwoord. Daarnaast organiseren ze verbindende acties tussen patiënten en personeel.  

Nazorgcentrum voor brandwonden Oscare biedt laagdrempelige, toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve nazorg aan kinderen en volwassenen met brandwonden en littekens. In een warme sfeer ligt de focus voornamelijk op de patiënten zich (opnieuw) goed in hun vel te laten voelen.  Dat doen we met een geëngageerd, professioneel (para)medisch team van brandwondenartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, orthopedisch techniekers en een zorgcoördinator. 

Op zoek naar een patiëntenvereniging?

Ben je op zoek naar een specifieke patiëntenvereniging? Raadpleeg dan het uitgebreid en actueel overzicht van patiëntenverenigingen op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw.  

Trefpunt Zelfhulp biedt up-to-date informatie over zelfhulpgroepen in Vlaanderen:  

  • Korte omschrijving van het thema waarrond de zelfhulpgroep werkt  
  • Voorstelling van de doelstelling en het aanbod van de zelfhulpgroep  
  • Contactgegevens