Sociale dienst

Een goede begeleiding en ondersteuning bij je ontslag uit het ziekenhuis begint best zo snel mogelijk. Patiënten, familieleden en verwijzers kunnen gratis en in alle vertrouwen een beroep doen op de Sociale dienst. Persoonlijke zorg, toegankelijkheid en aandacht voor waardigheid lopen als een rode draad door al onze activiteiten.

Waarvoor kan je bij de Sociale dienst terecht?

Een ziekte of behandeling kan je leven ingrijpend veranderen en heeft gevolgen voor je thuissituatie, je relatie, je dagbesteding, je toekomstperspectieven …

Wij bieden je een luisterend oor, steun en opvang bij emotioneel moeilijke gebeurtenissen. We geven ook ondersteuning bij slechtnieuwsgesprekken en bij rouwverwerking.

Rekening houdend met je zorgnoden helpen we je bij het aanvragen en regelen van thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp, hulpmiddelen, maaltijden, personenalarm, ondersteuning van de mantelzorger en andere zaken.

Als een terugkeer naar huis (tijdelijk) niet haalbaar is, helpt een sociaal werker je verder met aanvragen voor opname in een kortverblijf, hersteloord, revalidatiecentrum, assistentiewoning, woonzorgcentrum, psychiatrische afdeling …  

Afhankelijk van jouw zorgsituatie en hulpvraag geven we informatie over de best passende mogelijkheden. We kunnen je doorverwijzen naar specifieke hulpverlening, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Zo kunnen we je bijvoorbeeld in contact brengen met lotgenotengroepen.

Wij helpen om jou gericht door te verwijzen, zodat je de juiste tegemoetkomingen kan aanvragen. Zo kunnen we je doorverwijzen naar een dienst waar je terechtkan voor een afbetalingsplan, een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds … 

Hoe werkt de Sociale dienst?

Een ziekenhuisopname kan emotioneel, relationeel en sociaal ingrijpend zijn. De Sociale dienst biedt ondersteuning in zorgsituaties die gepaard gaan met een ziekenhuisopname, ziekte, behandeling en handicap.  

  • Jij en/of jouw familie kan rechtstreeks hulp vragen aan de Sociale dienst. Wij kunnen ook zelf met jou contact opnemen als artsen of verpleegkundigen dat vragen.
  • We bezoeken jou op de kamer of in een aparte gespreksruimte.
  • Sociaal werkers maken deel uit van het multidisciplinaire team dat jou verzorgt.  
  • Wij werken nauw samen met ondersteunende diensten buiten het ziekenhuis. Daarbij respecteren we altijd het beroepsgeheim. 

Neem contact op

  • Volg route 141 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen.
  • Bel de Sociale dienst op het nummer 03 443 37 90.

Vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen of mail naar ZNA.ca.patientenbegeleiding@zas.be

   Volg route 40 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen. Je kan ook mailen naar ZNA.el.patientenbegeleiding@zas.be

Volg route 25 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen. Je kan ook mailen naar ZNA.HB.patientenbegeleiding@zas.be

Vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen. Je kan ook mailen naar ZNA.jo.patientenbegeleiding@zas.be

Volg route 62 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen. Je kan ook mailen naar ZNA.mi.patientenbegeleiding@zas.be

Volg route 21 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen. Je kan ook mailen naar ZNA.jp.patientenbegeleiding@zas.be

Volg route 21 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen.

Volg route 34 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen.

  • Volg route 31 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen.
  • Bel de Sociale dienst op het nummer 03 444 12 81.

Vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen of mail naar ZNA.Ukja.patientenbegeleiding@zas.be

  • Volg route 51 of vraag aan het onthaal in de inkomhal om de Sociale dienst te bellen.
  • Bel de Sociale dienst op het nummer 03 283 10 51.
Laatst bijgewerkt op 05/07/2024