Patiëntenrechten en -plichten

Als patiënt heb je enkele wettelijk bepaalde rechten.

Kwalitatieve dienstverlening

Je hebt recht op de best mogelijke zorgverlening, op een respectvolle manier en zonder onderscheid in sociale klasse, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid.

Vrije keuze van zorgverstrekker

Je hebt het recht om vrij je zorgverlener te kiezen en die keuze te wijzigen, rekening houdend met het aantal beschikbare zorgverleners en de werking van het ziekenhuis.

Vertrouwenspersoon

Je hebt het recht om een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger aan te duiden om je te laten bijstaan.

Informatie over je gezondheidstoestand 

Je hebt recht op informatie over je gezondheid, zoals een diagnose of prognose. Je hebt ook het recht om die informatie juist niet te willen kennen.

Toestemming tot behandelen

Als een zorgverlener een behandeling of onderzoek wil uitvoeren, heeft die daarvoor altijd jouw toestemming nodig. Je hebt als patiënt het recht om een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek te weigeren.

Pijnbeheersing 

Je hebt recht op aangepaste zorg om pijn te voorkomen of je pijn te evalueren, behandelen en verzachten. Onze zorgverleners moeten je ook informeren over hoe je pijn kan vermijden en bestrijden.

Zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier

Je hebt recht op een veilig en zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Je mag dat dossier inkijken (of een kopie opvragen) en er zaken aan laten toevoegen, zoals een wilsverklaring.

Bescherming van je privacy

Je hebt recht om met de nodige discretie behandeld en verzorgd te worden. Ook heb je recht op bescherming van je medische gegevens. Zo zijn je zorgverleners gebonden aan het beroepsgeheim. 
Om kwalitatieve zorg te garanderen, is het belangrijk dat zorgverleners informatie kunnen uitwisselen. Een beveiligde elektronische gegevensuitwisseling is mogelijk via het e-Health platform. Daarover informeren we je bij jouw opname.

Klachtenbemiddeling

Als je van oordeel bent dat jouw rechten als patiënt geschonden werden of als je niet tevreden bent over geleverde diensten, kan je een klacht indienen bij onze ombudsdienst. 

Contacteer de ombudsdienst

Wil je (anoniem) een probleem melden? Heb je fraude opgemerkt? Heb je iets gezien dat de integriteit van het ziekenhuis mogelijk schaadt? Of geraak je er samen met de ombudsdienst niet uit? 

Laat het ons anoniem weten via het Kanaal integriteitsmeldingen
 

Laatst bijgewerkt op 03/07/2024