Camerabeveiliging  

Om de veiligheid te garanderen heeft ZAS op onze campussen beveiligingscamera’s geplaatst. Niet alle camera’s bewaren de beelden, sommige geven enkel het actuele beeld weer.

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het ziekenhuis, waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker/patiënt aan het ziekenhuis ook wordt gefilmd. 

ZAS plaatst camera’s met het oog op de bescherming van jouw fysieke veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ziekenhuis. 

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard. 

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard)

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om de beelden die wij van jou gemaakt hebben, te bekijken. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden. Omdat er op het beeldmateriaal ook gegevens van andere personen worden verwerkt, zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Je verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat je moet toelichten waarom je deze inzage vraagt.