Gidsen

ZAS stelt een aantal gidsen ter beschikking voor zorgverleners. Handige werkinstrumenten zoals de antibioticagids en onze laboratoriumgidsen.

Antibioticagids

Onze beleidsgroep antibioticatherapie bespreekt regelmatig nieuwe behandelingen en richtlijnen voor infectieziekten. We passen onze protocollen aan op basis van interne resistentiecijfers en verzamelen die informatie in onze antibioticagids.  

Laboratoriumgids Klinisch laboratorium

De laboratoriumgids van het Klinisch laboratorium bevat een overzicht van alle onderzoeken binnen de klinische biologie. In de gids vind je alle informatie over analyses die we zelf uitvoeren of doorsturen naar andere labo's. Die info omvat onder andere specifieke afname- en transportmodaliteiten, minimale antwoordtijden, frequentie van uitvoering, mogelijkheid tot bijaanvragen en wijze van rapportering.

Laboratoriumgids pathologische anatomie

Maak je gebruik van de diensten van het laboratorium pathologische anatomie? Dan geeft de laboratoriumgids richtlijnen zodat je pathologie-onderzoeken correct kunt aanvragen. Je krijgt instructies om het aanvraagformulier in te vullen en over de bewaar- en transportcondities van stalen die je voor onderzoek aanbiedt.

De laboratoriumgids wordt samengesteld door het Laboratorium voor Pathologische Anatomie (PA²). Het labo verricht macroscopisch en microscopisch onderzoek van weefsel en cellen.

Medisch laboratoriumtechnologen gaan het lichaamsmateriaal eerst bewerken, waarna een patholoog-anatoom een diagnose stelt en die terugkoppelt naar de behandelend arts. De patholoog-anatoom kan niet alleen meer inzicht brengen in de aard en oorzaak van een aandoening, maar speelt ook een belangrijke rol bij het opstellen van een behandelplan, door tumorspecifieke bepalingen uit te voeren en te rapporteren.

Laatst bijgewerkt op 08/07/2024