Het zorgverlenersportaal

In ons zorgverlenersportaal vind je de digitale gegevens van je patiënten.

Sinds 2022 gebruiken we HIX, een nieuwe software om ziekenhuisbreed en elektronisch onze patiëntendossiers bij te houden. In het kader hiervan werden ook nieuwe patiënten- en zorgverlenersportalen opgezet. 

Voor huisartsen werd het Zorgverlenersportaal opengesteld. Dat portaal bereik je via zorgverlener.zas.be 

Op het Zorgverlenersportaal kan je:

  • afspraken maken of een verwijzing naar het ziekenhuis inplannen voor je patiënten,
  • ingeplande afspraken of opnames inzien,
  • onderzoeken aanvragen,
  • onderzoeksresultaten en diagnoses bekijken,
  • zien welke van je patiënten opgenomen zijn in een van de ZAS-campussen,

Voor vragen of bemerkingen over de werking van het Zorgverlenersportaal kan je terecht op huisarts@zas.be

Ervaar je een technisch probleem bij doorstroming van verslagen naar COZO en/of bij connectie met jouw huisartsenpakket, contacteer dan de ZAS-helpdesk voor huisartsen voor het Zorgverlenersportaal via support@praktijkcoach.be of op 050 89 64 98 (op werkdagen van 8 uur tot 17.30 uur).

Je patiënten kunnen hun dossier bij ZAS bekijken via mijn.zas.be.