Afspraak wijzigen

Tot drie dagen voor je afspraak kun je ze online nog wijzigen.

Surf naar mijn.zas.be en log in. Heb je hier hulp bij nodig? Volg de handleiding inloggen.

Klik op ‘Agenda’ helemaal bovenaan en klik op ‘Geplande afspraken’.

Klik op ‘veranderen’ bij de afspraak die je wilt aanpassen. Nu kun je opnieuw een ziekenhuis, dokter en tijdstip kiezen.

Klik op het bolletje voor het ziekenhuis waar je een afspraak wilt of klik op ‘Het maakt niet uit’.

Kies bij welke dokter je een afspraak wilt maken of klik op ‘Het maakt niet uit’.

Kies een dag en tijdstip waarop je bij de dokter kunt zijn en klik op ‘Maak deze afspraak’.

Nu zie je eerst je oude en daaronder je nieuwe afspraak. Klik op volgende als de informatie klopt. Daarna zie je een scherm met onder meer de datum, het uur en de locatie van je afspraak.

Klik nog een keer op volgende om je afspraak definitief te maken.

Je afspraak is gewijzigd. Je belandt opnieuw op het afsprakenoverzicht.