Informatie voor buitenlandse patiënten

Ook patiënten die geen Belgische ziekteverzekering hebben, kunnen rekenen op een correcte financiële en administratieve afhandeling. Daarvoor hebben we wel bepaalde documenten nodig. Voor meer informatie of hulp kan je altijd contact met ons opnemen. 

Heb je geen Belgische ziekteverzekering? Neem voor je behandeling altijd contact op met je zorgverzekering. Vraag na of jouw verzekering zorg vergoedt die in het buitenland wordt verstrekt, zo niet dan moet je de factuur zelf betalen.

Opnamedienst

GZA.opname@zas.be
opnamedienst campus ZAS Augustinus: 03 443 35 94
opnamedienst campus ZAS Vincentius: 03 283 10 25
opnamedienst campus ZAS Sint-Jozef: 03 444 12 11

Financieel bemiddelaars

ZAS Cadix 
03 339 70 04
ca.sociaal-medewerkers@zas.be

ZAS PZ Stuivenberg 
03 339 70 04
ca.sociaal-medewerkers@zas.be

ZAS Middelheim – ZAS Hoge Beuken – ZAS UKJA – ZAS Paola (Kinderziekenhuis)
03 280 20 12
mi.sociaal-medewerkers@zas.be

ZAS Palfijn – ZAS Elisabeth
03 640 20 25
jp.sociaal-medewerkers@zas.be

Nederlandse patiënten

De documenten die Nederlandse patiënten moeten  voorleggen verschillen per ZAS campus:

Voor raadplegingen en opnames in de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius heeft ZAS een overeenkomst met enkele Nederlandse zorgverzekeraars. Check bij je zorgverzekeraar of er een overeenkomst is

Ben je aangesloten bij een zorgverzekeraar waarmee een overeenkomst bestaat, neem dan deze documenten mee:

 • je identiteitsbewijs
 • het verzekeringspasje van de zorgverzekeraar
 • een verwijsbrief

De factuur van de zorg die onder de overeenkomst valt, wordt dan rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd. Soms wordt het volledige zorgpakket rechtstreeks gefactureerd, soms alleen bepaalde behandelingen. De ziekenhuiskosten worden rechtstreeks met je zorgverzekeraar verrekend als voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst. Facturen die je ontvangt, moet je zelf betalen. Nadien kan je bij je zorgverzekeraar eventueel (een deel van) de kosten indienen voor terugbetaling.

Ben je bij een andere zorgverzekeraar aangesloten, neem dan de volgende documenten mee:

 • je identiteitsbewijs
 • het verzekeringspasje van de zorgverzekeraar
 • een garantieverklaring van je zorgverzekeraar of S2-formulier. Vraag vóór je behandeling bij je zorgverzekeraar een garantieverklaring of formulier S2 aan. Als je niet over dat document beschikt, moet je alle kosten op voorhand betalen.

De kosten worden rechtstreeks met je zorgverzekeraar verrekend als de garantieverklaring dat uitdrukkelijk vermeldt. Met een formulier S2 (geplande opname) of Europese ziekteverzekeringskaart (bij spoedeisende hulp) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. Je moet wel een voorschot betalen.
Je ontvangt een factuur op je thuisadres voor het bedrag dat je zelf moet betalen. Nadien kan je bij je zorgverzekeraar eventueel (een deel van) de kosten indienen voor terugbetaling.

Als je de gevraagde documenten niet kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkende waarborg te betalen.

Er dient een betalingsgarantie (GOP / Guaranty of Payment) voor 100 % te zijn. Indien dit niet het geval is dan zal de patiënten in samenspraak met de arts de nodige waarborgen moeten betalen.

Neem zeker volgende documenten mee:

 • eID of paspoort,
 • Europese ziekteverzekeringskaart.
 • (indien van toepassing) een garantieverklaring die stelt dat je verzekering de kosten voor 100 % dekt.
 • Europsese ziekteverzekeringskaart.

Patiënten uit andere EU-landen

Patiënten uit andere EU-landen nemen onderstaande documenten mee voor hun opname of behandeling:

 • je identiteitsbewijs
 • het verzekeringspasje van je verzekering
 • een garantieverklaring van je verzekering of S2-formulier

Vraag vóór je behandeling bij je zorgverzekering een formulier S2 aan. Met een formulier S2 (geplande opname) of Europese ziekteverzekeringskaart  (bij spoedeisende hulp) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. Je moet eventueel wel een voorschot betalen voor het gedeelte dat niet door het Belgische ziekenfonds wordt vergoed. Je ontvangt een factuur op je thuisadres voor het bedrag dat je zelf moet betalen. Nadien kan je via je zorgverzekering eventueel (een deel van) de kosten indienen voor terugbetaling.

Als je geen formulier S2 kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkende waarborg te betalen.

Patiënten afkomstig uit of verzekerd in landen die niet aangesloten zijn bij de EU

Patiënten afkomstig uit of verzekerd in landen die niet aangesloten zijn bij de EU nemen onderstaande documenten mee voor hun opname of behandeling:

 • je identiteitsbewijs
 • een garantiebewijs

Je geeft het garantiebewijs (GOP / Guaranty of Payment) af bij opname. Dat garantiebewijs voldoet aan volgende criteria:

 • Het is gericht aan het ziekenhuis waar de ingreep plaatsvindt
 • Het omvat de juiste duur/periode van de opname
 • Het is opgemaakt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • Het garandeert 100 % dekking van de kosten (uitgedrukt in percentage, geen bedrag)
 • Het bevat een facturatieadres waarnaar de factuur per post mag verstuurd worden (niet via email)

Ondanks een geldig garantiebewijs blijf je zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. De rappels zullen naar jou als patiënt verstuurd worden en niet naar het facturatieadres. Het is aan jou om contact op te nemen met je privéverzekering en te informeren naar de betaling van de factuur.

De kosten worden rechtstreeks verrekend met de privéverzekering. Facturen die eventueel achteraf nog verstuurd worden, dienen door de patiënt zelf betaald te worden. Nadien kan deze mogelijk (een deel) van de kosten indienen bij de privéverzekering voor terugbetaling

Je ontvangt bij ontslag een verwijsbrief. Indien er bijkomende medische gegevens vereist zijn, vraag je deze zelf op bij de behandelend geneesheer. Omwille van privacyredenen (GDPR) hebben onze administratieve diensten hier geen toegang toe. Ook niet op basis van een ‘informed consent’.

Als je geen garantieverklaring van 100 % dekking van de kosten kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkende waarborg te betalen.

Werknemers bij de EU en hun personen ten laste

Werknemers bij de EU en hun personen ten laste nemen onderstaande documenten mee voor hun opname of behandeling:

 • je identiteitsbewijs
 • een garantieverklaring van de EU voor je opname

Vraag vóór je behandeling bij je werkgever een garantieverklaring aan. Met die garantieverklaring worden de kosten rechtstreeks met je verzekering verrekend.

Als je de gevraagde documenten niet kan voorleggen, zullen wij vragen om een kostendekkende waarborg te betalen.

Studenten

Studenten nemen onderstaande documenten mee voor hun opname of behandeling:

 • je identiteitsbewijs
 • een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) als je verzekerd bent in een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein of Australië. Met een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) worden de kosten rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend. Je moet wel een voorschot betalen.
 • een andere garantieverklaring als je niet verzekerd bent in een van de bovenstaande landen. Zonder die verklaring moet je alle kosten voor de behandeling op voorhand betalen.

Mensen zonder wettig verblijf of met een specifiek verzekeringsstatuut

Mensen zonder wettig verblijf of met een specifiek verzekeringsstatuut nemen onderstaande documenten mee voor hun opname of behandeling:

 • je identiteitsbewijs
 • een garantieverklaring van het OCMW, het Rode Kruis, Fedasil of andere bevoegde instantie

Als je een identiteitsbewijs hebt en een betalingsverbintenis van een bevoegde instantie, dan rekenen we rechtstreeks af met die instantie, bv. het OCMW, het Rode Kruis of Fedasil.

Heb je vragen

Neem contact met ons op. Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet je binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur melden.

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius

Dienst Patiëntenbeheer
patientenbeheer@zas.be
03 283 13 13
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Dienst Facturatie
facturatiedienst@zas.be
03 270 80 60
Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 16 uur