ZAS innoveert

Om onze zorg te verbeteren omarmt ZAS innovatie en digitalisering. We werken actief mee aan de zorg van morgen.

Innovaties in ZAS

Thuisherstel 

Tijdens de coronapandemie in 2020 werd een samenwerking met de firma Byteflies opgezet om thuisherstel mogelijk te maken. Concreet werden een pakket en zorg op afstand aangeboden waarbij de patiënt in alle rust thuis kan herstellen en parameters via een app kan indienen, centraal opgevolgd in het ziekenhuis. Dit heeft een positief effect gehad op de hersteltijd van patiënten en ligduur in het ziekenhuis.

Rolly helpt patiënten met steunkousen  

In 2023 werd een hulpmiddel “Rolly” geïntroduceerd op de verpleegafdelingen om onze patiënt makkelijker van steunkousen te voorzien. Na een proof of concept vanuit de denktank wordt dit hulpmiddel ondertussen op vele afdelingen gebruikt. Vanuit project oproepen en subsidies rond circulaire zorg plannen we in 2024 een proof of concept met een biotransformer (“BFF project – Biotransformation For the Future) om voedselafval en GFT te verwerken tot biogas en hierdoor de afval- en energiekosten te verminderen. Dit is opnieuw een voorbeeld hoe duurzaamheid en innovatie gecombineerd kunnen worden in een innovatief project.  

Moonbird verhoogt veerkracht van medewerkers 

ZAS stelt Moonbirds ter beschikking van zijn medewerkers om hen te ondersteunen bij ademhalingsoefeningen en hun veerkracht te verhogen.  

Smotspots beschermen tegen UV-straling

In samenwerking met de firma Sundo werden Smotspots - dispensers met zonnecrème - op onze campussen geplaatst. Zo moedigen we onze patiënten, medewerkers en bezoekers bij warm weer aan om zich te beschermen tegen zonnestralen.  

Proefprojecten met AI/ChatGPT/MS copilot 

Vanuit digitale innovatie werd Robotic Process Automation geïntroduceerd en lopen er proefprojecten met AI/ChatGPT/MS copilot om administratieve processen te automatiseren en professionaliseren alsook gestructureerd medische data uit onze systemen te extraheren.

Robotchirurgie voor knie-operaties

In 2022 namen de orthopedisten van ZAS Middelheim het initiatief om robotchirurgie in gebruik te nemen voor knie-operaties.

Centrum voor Genderzorg Antwerpen (CGA) 

Het Centrum voor Genderzorg Antwerpen werd in 2023 opgestart en zal in 2024 verder vorm krijgen. 

Samenwerkingen met andere zorgorganisaties

Naast onze interne samenwerkingen geloven wij sterk in partnerschappen in het zorglandschap. Daarom werken we samen met heel wat verschillende zorginstellingen in het kader van:

De MUG is afwisselend aanwezig in ZAS Palfijn, ZAS Augustinus, AZ Monica (Deurne) en AZ Klina (Brasschaat). 

ZAS werkt samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor de behandeling en opvolging van HIV/AIDS-patiënten.

ZAS heeft zich verenigd met onder andere de Antwerpse universiteit om samen de zorg van Neuro-Endocriene Tumoren (zeldzame kankertype) aan te pakken. 
Alles samen behandelen de ziekenhuizen jaarlijks een 100-tal patiënten met deze tumor. Door deze samenwerking wordt de expertise van de verschillende ziekenhuizen gebundeld en kan het behandelingstraject van deze patiënten verbeteren. Ook biedt dit mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.

De urologen van zeven ziekenhuizen uit de provincie Antwerpen (AZ Klina, AZ Herentals, AZ Sint-Jozef Malle, AZ Turnhout en ZAS (ZAS Palfijn, ZAS Middelheim en ZAS Cadix) maken gebruik van eenzelfde robot de uitvoering van een robot-geassisteerde radicale prostatectomie. 

Patiënten met een geriatrisch profiel die zich aanmelden op de dienst Spoedgevallen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) kunnen, na onderling overleg, doorverwezen worden naar de dienst Geriatrie van ZAS Middelheim, ZAS Elisabeth of ZAS Cadix.

Functionele bindingen met woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen en private initiatieven in het kader van HOST.

Werk met ons samen!

We nodigen bedrijven, organisaties en andere partijen uit om samen met ons te werken aan hoogwaardige zorg die het leven van mensen positief verandert.  

Heb je een product, technologie of dienst die een meerwaarde kan zijn voor ZAS? Wil je die graag testen in een kortlopend experiment? Neem contact op met onze collega Bianca Plak

Laatst bijgewerkt op 17/07/2024