Kanaal Integriteitsmeldingen

ZAS hecht veel belang aan integriteit. Daarom kan je vertrouwelijk en/of anoniem een melding maken bij ons Kanaal Integriteitsmeldingen (KIM).

ZAS hecht veel belang aan integriteit. Daarom kan je vertrouwelijk en/of anoniem een melding maken bij ons Kanaal Integriteitsmeldingen (KIM).  

Je hebt recht op een specifiek beschermingsstatuut als je een melding doet over schendingen van het nationale of Europese recht in een bedrijf in de particuliere sector. .

Contacteer in alle vertrouwen onze dienst Audit Risk & Compliance op 03 234 45 45 of mail interne-audit@zas.be als je vragen hebt of twijfelt of een melding onder deze regeling valt.  

Het Kanaal Integriteitsmeldingen van ZAS kan niet gebruikt worden voor klachten of suggesties van patiënten. Daarvoor is onze ombudsdienst verantwoordelijk. Lees meer over de ombudsdienst.

3 manieren om je melding te maken

Ga langs bij de dienst Audit, Risk & Compliance

Dat kan in ZAS Elisabeth

 Tip: maak eerst telefonisch een afspraak. Dan is er zeker iemand aanwezig om naar je verhaal te luisteren.  

Neem telefonisch contact op

Bel naar 03 234 45 45. Dat kan op weekdagen tussen 9 en 16 uur. 

Maak je melding online

Je kan de tool volledig anoniem gebruiken waardoor ook de dienst Audit, Risk & Compliance niet op de hoogte is van je identiteit. 

Naar de tool

Wat na je melding?

Ten laatste 7 dagen na je melding krijg je een ontvangstbevestiging.

De dienst Audit, Risk & Compliance start zo nodig een onderzoek op. Dat onderzoek duurt maximaal 3 maanden. De resultaten van het onderzoek worden uitgeschreven in een rapport dat de CEO of de voorzitter van de raad van bestuur krijgt. Je identiteit wordt niet in dat rapport vermeld. De CEO of de voorzitter van de raad van bestuur bepaalt vervolgens wat er met de bevindingen gebeurt.