banner website

Practopics-Plus bijscholingen

PRACTOPICS is sinds 2008 een middagseminarie voor huisartsen, georganiseerd vanuit de diensten ‘inwendige ziekten’ van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus. In 2020 werd het concept van deze middagseminaries uitgebreid met de diensten ‘moeder en kind’ en veranderde de naam naar PRACTOPICS-PLUS.  De Practopics-Plus sessies worden binnen ZAS voortgezet onder dezelfde naam en hetzelfde concept. Deelname is gekoppeld aan accreditatie.

Als huisarts krijg je van ZAS-artsen - in een uur tijd - een aantal praktische en nuttige wetenschappelijke updates voorgeschoteld, die dicht aanleunen bij jouw werkdomein.

De Practopics-Plussessies kan je op 3 manieren volgen:

  • Je kan de bijscholing fysiek bijwonen op campus Vincentius. De sessies gaan steeds door tijdens de lunch, dus we voorzien een hapje en een drankje. Na de sessie is er de mogelijkheid tot interactie met de sprekers.
  • Je kan de bijscholing live online volgen via Teams. Op het einde van de sessie is er de mogelijkheid om vragen te stellen via de Q&A.
  • Je kan de bijscholing nadien herbekijken als e-learning.

Kalender  

De Practopics-Plussessies worden telkens georganiseerd op de 2de en laatste vrijdag van de maand van 12.30 tot 13 uur. Er worden geen sessies georganiseerd tijdens de schoolvakanties.

Voorbije Praktopics-Plussessies

Alle vorige sessies zijn op elk moment opnieuw te bekijken, met eraan gekoppeld een aangevraagde accreditering. Bij elke sessie is accreditering mogelijk, behalve wanneer dat expliciet vermeld staat.

Om accreditering te krijgen vul je het formulier in dat aan het begin van het webinar getoond wordt: scan de QR-code of neem de koppeling over.  

Op het einde van het webinar scan je weer de QR-code of neem je de link over en beantwoord je de vier meerkeuzevragen. Om accreditering te bekomen moet je 3 van de 4 vragen correct beantwoorden én 75% van het webinar gezien hebben. We controleren op RIZIV-nummer.  

E-learnings

De e-learnings (opnames van de sessies van de voorbije jaren) staan momenteel nog niet online – maar zullen tegen 1 september beschikbaar zijn. 

Jouw input is welkom: is er een topic dat je, als huisarts, behandeld wil zien tijdens een van de komende bijscholingen, kan je dit doorgeven aan: huisarts@zas.be