Jens De Cock

Dr. Jens De Cock

ZAS Palfijn

De conventioneringsstatus van deze zorgverlener is niet gekend bij ZAS

De conventioneringsstatus van deze zorgverlener kan je checken op de website van het RIZIV.

RIZIV-nummer:
13690658930
Gespecialiseerd in
  • Cardiale radiologie
  • Musculoskeletale radiologie