Bereken de kostprijs

Hoeveel een ingreep kost, is niet altijd duidelijk op voorhand. Het kostenplaatje is namelijk afhankelijk van een aantal factoren. Je kan daarom een kostenraming opvragen bij ZAS.

'Hoeveel kost een ingreep?' Het is een vraag waar mensen vaak mee zitten, maar waar ze niet altijd meteen een antwoord op krijgen. Het totale kostenplaatje van een medische ingreep is namelijk afhankelijk van een aantal factoren. 

Eén daarvan is het kamertype dat je kiest. Als je bijvoorbeeld voor een eenpersoonskamer kiest, dan kunnen boven op het wettelijk tarief ereloonsupplementen aangerekend worden. 

Maar ook hoe je verzekerd bent bij je ziekenfonds speelt een belangrijke rol. De kostprijs verschilt naargelang de categorie waaronder je valt:

 • Gewoon verzekerd/aangesloten bij een ziekenfonds   
 • Recht op een verhoogde tegemoetkoming : Personen die onder dit statuut vallen, beschikken over bijzondere rechten en sociale zekerheid en kunnen op een verhoogde tussenkomst rekenen. Dit zijn onder meer weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen, maar ook mensen met een uitkering. Voor de precieze voorwaarden van dit statuut kan je terecht bij je ziekenfonds.
 • Niet verzekerd/niet aangesloten bij een ziekenfonds   

Vraag een kostenraming op

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius
 
Voor de campussen ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens,
ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Indien je graag van ons een kostenraming ontvangt voor je opname, mail dan onderstaande gegevens naar gza.facturatie.prijsopgave@zas.be. Vermeld steeds:

 • Het nomenclatuurnummer van de ingreep. Je arts kan je het juiste nummer geven.
 • De naam van de arts die de ingreep zal uitvoeren.
 • Het verwachte aantal dagen dat je in het ziekenhuis zal verblijven. Win hierover informatie in bij de behandelende arts.
 • Je kamerkeuze: meerpersoonskamer, tweepersoonskamer of eenpersoonskamer.
 • Of je aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds.

Of gebruik dit formulier

Per medische dienst vind je een fiche    waarin de prijsindicaties per ingreep vermeld staan.    

De prijsindicaties verschillen naargelang de categorie waaronder je valt:

Opgelet, de prijzen zijn slechts indicaties: richtprijzen dus. De uiteindelijke kostprijs van een ingreep kan steeds afwijken van de informatie die je hier vindt. Neem voor een precieze prijsindicatie steeds contact op met de behandelende arts gezien deze prijsindicatie sterk bepaald wordt door de gebruikte techniek, implantaten en/of prothesen.

Sommige patiënten moeten voor een raadpleging of opname een waarborg betalen

Disclaimer

 • Prijsindicaties zijn louter informatief en indicatief. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan verschillend zijn. De definitieve kostprijs wordt namelijk bepaald door een aantal factoren, die niet in de simulatie kunnen voorzien worden zoals de gezondheidstoestand van de patiënt, extra kosten van bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken of ingrepen, kosten door complicaties enz. Kosten van eventuele preoperatieve onderzoeken en post-operatieve opvolging (raadplegingen, onderzoeken, etc.) zijn eveneens niet vervat.
 • Het ziekenhuis tracht steeds de in de berekeningsmodule vervatte informatie actueel te houden. Ondanks deze continue inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
 • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van de berekeningsmodule die op haar website beschikbaar is.