Supplementen

Supplementen in geval van éénpersoonskamers

Als je kiest voor een éénpersoonskamer kunnen er supplementen aangerekend worden.

Bij opname kies je in welke kamer je wil verblijven. In een ziekenhuis zijn 3 soorten kamers:

 • 1-persoonskamers
 • 2-persoonskamers
 • kamers voor meerdere personen

Je kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van je verblijf in het ziekenhuis. Deze keuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op je vrije keuze van arts.

Een twee- of meerpersoonskamer is steeds het goedkoopst. In een kamer voor 2 of meer personen mag de arts alleen het wettelijk tarief vragen en geen supplement. Het ziekenfonds betaalt dit ereloon terug. Ook het grootste deel van de verblijfkost wordt door het ziekenfonds terugbetaald. 

Kies je voor een eenpersoonskamer, dan mag je dokter boven het wettelijk tarief ook nog een supplement (extra kosten) vragen. 

Deze ereloonsupplementen staan vermeld op je factuur. Die betaal je zelf, je ziekenfonds komt hier niet in tussen.

Tijdens je verblijf, behandeling of ingreep kan een arts hulp van een collega inschakelen. Elke arts die tussenkomt in jouw behandeling (anesthesist, chirurg …) kan een ereloonsupplement aanrekenen. Op je factuur kan je daarom soms de naam zien van een arts die je tijdens je opname niet hebt ontmoet.

Het maximale ereloonsupplement dat een arts kan aanrekenen binnen ZAS bedraagt 200%. De arts kan ook kiezen een lager supplement aan te rekenen: bv. 0%, 100% of 150%. Indien de arts meer dan 150% ereloonsupplementen aanrekent zal dit vermeld staan in de opnameverklaring van het ziekenhuis.

Voorbeeld: 

Je ondergaat een ingreep die wettelijk 75 euro kost. Daarvan betaalt het ziekenfonds 50 euro terug. Je betaalt zelf dus 25 euro.

Je koos echter voor een éénpersoonskamer. De behandelende arts rekent 150 % als ereloonsupplement aan. In dat geval bedraagt het ereloonsupplement 112,5 euro. Want 150 % van 75 euro is gelijk aan 112,5 euro.  

Als patiënt betaal je dan in totaal 137,5 euro, namelijk 25 euro + 112,5 euro.

Artsprestatie met totale prijs van € 75 bepaald door het RIZIV + 150 % ereloonsupplementen

 ZiekenfondsPatiënt
Arts prestatie RIZIV€ 50€ 25 (persoonlijk aandeel/remgeld)
Ereloonsupplementen 150% € 112,5 (150% op totale prijs RIZIV) 
Totaal te betalen€ 50€ 137,5

Je betaalt op een eenpersoonskamer geen ereloonsupplementen:

 • wanneer je behandelend arts oordeelt dat een opname in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
 • wanneer je in een eenpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
 • wanneer je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.

Indien je tijdens een opname met overnachting verblijft in een meerpersoons- of tweepersoonskamer is het wettelijk verboden ereloonsupplement aan te rekenen. 

Kies je voor een eenpersoonskamer, dan rekent het ziekenhuis je per dag een extra kamersupplement aan:

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS VincentiusVoor de campussen ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens,
ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Eenpersoonskamer€ 65luxekamer materniteit ZAS Middelheim€ 80
Eenpersoonskamer materniteit€ 80kamer ZAS Paola (Kinderziekenhuis)€ 65
Luxekamer materniteit€ 140kamer ZAS-dienst voor langdurig verblijf (revalidatie)€ 50
kamer in alle andere ziekenhuizen en diensten op deze campussen€ 65

Je betaalt geen kamersupplement:

 • wanneer je behandelend arts oordeelt dat een opname in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
 • wanneer je in een éénpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
 • wanneer je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.

Krijg je een goedkopere kamer dan gevraagd? Dan betaal je de prijs van de goedkopere kamer.

Supplementen voortkomend uit de conventiestatus van de arts

Zorgverleners die niet- of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, kunnen voor ambulante prestaties supplementen aanrekenen. Dat betekent dat wanneer je niet in het ziekenhuis opgenomen wordt, niet- of gededeeltelijk geconventioneerde artsen ereloonsupplementen kunnen aanrekenen. Deze supplementen worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Zorgverleners en de ziekenfondsen maken tweejaarlijks afspraken over de tarieven van raadplegingen. Artsen en andere zorgverleners zijn niet verplicht om tot het tarievenakkoord (conventie) toe te treden. Maar wie het akkoord aanvaardt, moet ook de vastgelegde tarieven respecteren.

Er zijn drie mogelijkheden:

 1. Geconventioneerde zorgverleners: Zij aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen en rekenen de afgesproken tarieven aan. Ze vragen geen supplementen. 
 2. Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners: Zij houden zich op bepaalde tijdstippen of plaatsen aan het tarievenakkoord. Op andere tijdstippen of plaatsen zijn ze vrij om supplementen aan te rekenen.
 3. Niet-geconventioneerde zorgverleners: Zij volgen het akkoord met de ziekenfondsen niet en mogen altijd supplementen vragen.

Specialisten zijn niet verplicht om toe te treden tot het akkoord met de ziekenfondsen. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en hun gegevens hierover zichtbaar in hun wachtkamer bevestigen. Binnen ZAS werken zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen.

Als je als patiënt bijzondere eisen stelt, mogen geconventioneerde zorgverleners jou uitzonderlijk wel supplementen aanrekenen. De medische dienst of zorgverlener zal jou hierover vooraf informeren.

Een niet- of gedeeltelijk geconventioneerde arts rekent mogelijks een extra bedrag aan bovenop het ereloon voor ambulante prestaties.  Het maximale ambulante ereloonsupplement dat een arts kan aanrekenen binnen ZAS bedraagt 100%. 

Deze supplementen worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Hoeveel ze bedragen, verschilt naargelang de dienst en de arts. Aarzel niet om meer inlichtingen te vragen wanneer je een afspraak maakt.

Opgelet, deze supplementen verschillen van de supplementen die van toepassing zijn wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer (zie 'Supplementen in geval van eenpersoonskamers). De supplementen die voortkomen uit je kamerkeuze kunnen zijn namelijk enkel van toepassing wanneer je opgenomen wordt in het ziekenhuis. Supplementen die voortkomen uit de conventiestatus van de arts zijn juist enkel van toepassing wanneer je niet in het ziekenhuis opgenomen wordt, maar wel door een niet- of gedeeltelijke geconventioneerde arts behandeld wordt. Dat zijn ambulante prestaties en ambulante ereloonsupplementen. 

Je hebt steeds het recht om op voorhand te weten of jouw arts geconventioneerd is of niet. Binnen ZAS werken zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen. Aarzel daarom niet om meer inlichtingen te vragen wanneer je een afspraak maakt. Er zijn verschillende manieren om te weten of een arts al dan niet geconventioneerd is:

 1. Op onze website staat bij alle artsen of ze wel of niet geconventioneerd zijn
 2. Er is een overzicht beschikbaar aan de inschrijvingsbalie
 3. Bij verschillende diensten hangt de conventiestatus van de artsen uit in de wachtkamer of aan het medisch secretariaat.
 4. Ook via de website van het RIZIV kan je de conventiestatus van elke erkende zorgverlener opzoeken.

Je hebt het recht om je arts zelf te kiezen. Je mag dus altijd vragen naar een raadpleging waarvoor je geen supplementen hoeft te betalen.

De conventiestatus van je arts heeft niets te maken met de kwaliteit van de zorg.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op. Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet je binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur melden.

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius

Dienst Patiëntenbeheer
patientenbeheer@zas.be
03 283 13 13
Bereikbaar op werkdagen van 8 uur tot 16 uur

ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Dienst Facturatie
facturatiedienst@zas.be
03 270 80 60
Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 16 uur