Voor zorgverleners

ZAS werkt samen met heel wat zorgverleners buiten het ziekenhuis. Die samenwerking neemt verschillende vormen aan.

Het zorgverlenersportaal

In ons zorgverlenersportaal vind je de digitale gegevens van je patiënten.

Gidsen

ZAS stelt een aantal gidsen ter beschikking voor zorgverleners. Handige werkinstrumenten zoals de antibioticagids en onze laboratoriumgidsen.

Evenementen, symposia en opleidingen

ZAS deelt z'n medische expertise graag met huisartsen en andere zorgverleners. Daarom organiseren we symposia en andere evenementen die doorgaans gekoppeld worden aan accreditatie.

Hospital Outbreak Support Team (HOST)

HOST is gespecialiseerd in infectiepreventie en -beheersing en verantwoord antibioticagebruik. Met die expertise ondersteunt het team zorginstellingen buiten het ziekenhuis.

Planning Multidisciplinair Oncologisch Consult

Bekijk de MOC-planning voor ZAS Augustinus, ZAS Vincentius, ZAS Middelheim, ZAS Cadix en Palfijn.

Formulieren

Handige aanvraagformulieren voor doorverwijzende zorgverleners.

Contact

Heb je als zorgverlener vragen rond de werking met ons ziekenhuis, kan je je richten tot Ingrid Dillen, aanspreekpunt ZAS-communicatie voor huisartsen, via huisarts@zas.be. 

Huisartsennieuwsbrief 

Wil je – als huisarts - elke maand op de hoogte blijven van het laatste nieuws van ZAS?

In de huisartsennieuwsbrief vind je belangrijk ZAS-nieuws over organisatorische en strategische wijzigingen binnen ZAS of de lancering van nieuwe technieken en behandelingen bij de medische disciplines. Ook stellen we de nieuwe ZAS-artsen aan je voor en publiceren we een kalender van de komende symposia en evenementen voor huisartsen.

De maandelijkse nieuwsbrief bevat telkens een link naar de up-to-date ZAS-artsenlijst voor huisartsen. Die artsenlijst geeft je een overzicht van alle ZAS-artsen per campus en medische discipline – met rechtstreekse contactgegevens. De informatie in deze lijst is enkel voor persoonlijk gebruik door huisartsen en mag niet doorgegeven worden aan patiënten!

Laat je e-mailadres toevoegen aan de verzendlijst van de huisartsennieuwsbrief. Mail (met vermelding van je RIZIV-nummer) huisarts@zas.be.