Inzage in je dossier

Je hebt als patiënt het recht om je patiëntendossier in te kijken.

Je dossier inkijken

Je hebt als patiënt het recht om je patiëntendossier in te kijken. Daarnaast kan je ook een afschrift (kopie) van (een deel van jouw) dossier opvragen. Je krijgt toegang tot alle delen van het dossier die je wenst, behoudens de gegevens met betrekking tot derden en de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar (zorgverlener).

Als je je dossier inkijkt of een afschrift opvraagt, kan je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Je kan het inzagerecht ook alleen laten uitoefenen door die vertrouwenspersoon. 

Hoe vraag je een inzage van je dossier aan?

 • Via mijn.zas.be vind je info over afspraken en opnames na september 2022. 
   
 • Om je volledige patiëntendossier in te zien vul je het online aanvraagformulier volledig en correct in. De behandelend artsen worden steeds geïnformeerd over jouw vraag tot inzage/afschrift.

Met bijkomende vragen over inzages kan je terecht bij zna.medarch-inzage@zas.be.

Onder bepaalde voorwaarden kan  

 • de echtgenoot, 
 • de wettelijk of feitelijk samenwonende partner of
 • een ouder, kind, broer of zus, grootouder of kleinkind (een bloedverwant tot en met de tweede graad) 

het dossier van de overleden patiënt onrechtstreeks inzien. Dat wil zeggen dat je het dossier enkel via een zorgverstrekker (bijvoorbeeld huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts …) kan inkijken, die aangeduid werd door de naasten.

De (onrechtstreekse) inzage kan enkel als:

 • de overleden patiënt zich tijdens zijn leven niet heeft verzet tegen zo’n inzage;
 • het verzoek tot inzage voldoende gemotiveerd en gespecificeerd werd: de aangevoerde motieven moeten belangrijk genoeg zijn om een uitzondering toe te staan op het normaal geldende recht op privacy van de overledene;
 • het inzagerecht is beperkt tot de gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven reden.

Een afschrift (kopie) van het patiëntendossier kan na overlijden nooit worden afgeleverd.
 

 • Download het formulier Inzage voor verwanten van overleden patiënten. Vul dat in en onderteken het.
 • Binnen de 15 dagen na je online aanvraag nemen wij contact met je op om een afspraak te maken met de zorgverstrekker en jouw bewijs van verwantschap op te vragen.
   

Met bijkomende vragen over inzages kan je terecht bij zna.medarch-inzage@zas.be

Vraag inzage of een afschrift aan