Toegang tot Mijn ZAS

Hoe krijg je toegang tot Mijn ZAS en wat staat er in je dossier?

Wat vind je in je dossier?

In je online patiëntendossier vind je:

  • de diagnoses die een arts bij je stelde,
  • de medicijnen die je moet innemen,
  • brieven voor je huisarts,
  • het resultaat van metingen of labo-onderzoeken die bij jou uitgevoerd zijn,
  • de resultaten van een nucleair onderzoek, microbiologisch onderzoek of cel- en weefselonderzoek.

Hieronder kan je de meest gestelde vragen over Mijn ZAS terugvinden.

Je dossier aanpassen

Hoe kan je gegevens of informatie in je dossier aanpassen?

Heb je een andere huisarts, ben je verhuisd of heb je een andere burgerlijke stand? In onderstaand overzicht kan je zien waar je dat kan aanpassen.

Op Mijn ZAS kan je het volgende aanpassen:
•    Je gsm-nummer. Als je hiervoor toestemming geeft en ons jouw gsm-nummer bezorgt, ontvang je sms'en met afspraakherinneringen en meldingen dat je vb. een vragenlijst kan invullen.
•    Je e-mailadres. Als je hiervoor toestemming geeft en ons jouw e-mailadres bezorgt, ontvang je mails met afspraakbevestigingen en meldingen dat je vb. een vragenlijst kan invullen.
Het onthaal van het ziekenhuis kan het volgende voor je aanpassen:
•    Je adres, wanneer je vb. verhuisd bent. 
•    Je burgerlijke stand, wanneer je vb. getrouwd bent. 
•    Je huisarts.
 

Je behandelende arts kan het volgende voor je aanpassen:
•    De juridische volmacht (mandataris) die je verleent aan iemand.  Als jij daar niet meer toe in staat bent, kan de persoon die aangeduid staat in je dossier, in jouw plaats beslissingen nemen of handelingen verrichten. Enkel met betrekking tot jouw medische behandeling of zorg nemen -De meest voorkomende mandaten zijn die van een ouder over een kind. 
•    Je kan ook iemand anders een machtiging geven. Je kan vb. als ouder je volwassen kind een machtiging geven. 
 

Bij 'Mijn gegevens' kan je je gsm-nummer of e-mailadres wijzigen. Dat staat dan meteen aangepast als je je aanmeldt bij de kiosk aan de inkom van een ziekenhuis.

Je kan je huisarts laten aanpassen bij je volgende bezoek aan het ziekenhuis. Dat kan aan het onthaal, bij de opnamebalie, de inschrijvingsbalie of het secretariaat van de afdeling waar je dan een afspraak hebt.

We passen de gegevens niet op afstand aan. 

Watch Het patiëntenportaal van ZNA en GZA Ziekenhuizen on YouTube.
dit is dan min ALT tekst?
Aanmelden: hoe doe ik dat?

Raadpleeg je dossier op Mijn ZAS

Je kan je aanmelden op mijn.zas.be met je elektronische identiteitskaart (eID). Dat kan met een kaartlezer of via de Itsme®-app. Het is niet mogelijk om op een andere manier aan te melden. De mogelijkheid om aan te melden met een buitenlandse identiteitskaart is nog in ontwikkeling. 

Je kan jezelf enkel aanmelden met een Belgisch rijksregisternummer op het patiëntenportaal. Je kan inloggen met een eID-kaartlezer of met de Itsme®-app.

 

Log in op Mijn ZAS.

Mijn ZAS

 

Inloggen op mijn ZAS

Inloggen op je eigen dossier

Er zijn verschillende opties op je in te loggen op Mijn ZAS en je dossier te raadplegen.

Wie heeft toegang tot mijn dossier?

Enkel jij en je behandelend arts hebben toegang tot je dossier. In geval van nood kunnen andere artsen of vertrouwenspersonen ook toegang krijgen.

Om je kinderen, partner of andere personen toegang te geven tot je dossier, moet je hen een volmacht verlenen. Je kan zelf geen toegang verlenen aan een vertrouwenspersoon. Vraag dit aan je   behandelend arts. Opgelet, je vertrouwenspersoon moet ingeschreven zijn in onze ziekenhuizen

Je kan ook iemand anders een machtiging geven. Je kan vb. als ouder je volwassen kind een machtiging geven. Ook jij kan enkel het dossier van je partner, ouders, kinderen of vertrouwenspersoon inkijken wanneer zij jou volmacht verlenen.

Inloggen op Mijn ZAS

Inloggen op het dossier van je kind

Er zijn twee manieren om gemachtigd te worden (toestemming te krijgen): 

  1. In het ziekenhuis. Vraag de machtiging aan je arts tijdens je consultatie.
  2. Per telefoon. Bel naar het secretariaat van je behandelende arts. Ze zullen controleren of je de machtiging kan krijgen en dat daarna in orde brengen. Er zijn overzichten van telefoonnummers van afdelingen bij ZNA en GZA Ziekenhuizen.

Vraag aan je arts om het dossier van je kind te delen met jou. Zodra dat gebeurd is, log je jezelf in in het patiëntenportaal. Bij 'Machtigingen' kun je switchen naar de account van je kind. 

Raadpleeg hier de handleiding om in te loggen op het dossier van je kind.

Als je kind ouder is dan 18 jaar moet je kind zichzelf aanmelden. Je hebt als ouder geen toegang tot het dossier.