Waarborgen

Sommige patiënten moeten voor een raadpleging of opname een waarborg betalen. Dit verschilt naargelang ZAS-campus.

Het bedrag van de waarborg is afhankelijk van de aard van de ingreep, de verblijfsduur en de kamerkeuze. De betaalde bedragen worden afgetrokken van je eindfactuur.

Wanneer moet je een waarborg betalen? 

Je betaalt geen waarborg

Je moet geen waarborg betalen:

 • als je aangesloten bent en in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
 • Als je een Europese hospitalisatieverzekering (EU) hebt en je een betalingsverbintenis van een verzekering kan voorleggen

Je betaalt wel een waarborg

Je moet wel een waarborg betalen:

 • als je niet bent aangesloten bij een ziekenfonds
 • voor behandelingen die de ziekteverzekering niet terugbetaalt, zoals plastische heelkunde om puur esthetische redenen

Als je nog openstaande facturen hebt, zal je bij je aanmelding gevraagd worden om een waarborg te betalen.

Waarborg bij raadpleging

Als je ziekenfonds niet in orde is, vragen we je om een waarborg te betalen. De standaardbedragen voor een waarborg bij een raadpleging zijn:

 • Je beschikt over een geldig eID en bent aangesloten bij een ziekenfonds: geen voorschot
 • Je beschikt over een geldig eID maar bent niet aangesloten bij een ziekenfonds: € 50 - 250 (afhankelijk van onderzoek)
 • Er zijn nog openstaande ziekenhuisfacturen: na te vragen

De betaalde waarborg vind je onderaan je factuur.

Waarborg bij opname

Als je ziekenfonds niet in orde is, vragen we je om een waarborg te betalen.

Het bedrag van je waarborg is afhankelijk van:

 • Je verzekeringsstatus bij het ziekenfonds 
 • Je kamerkeuze
 • De verwachte verblijfsduur

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij:

Opnamedienst

GZA.opname@zas.be
opnamedienst campus ZAS Augustinus: 03 443 35 94
opnamedienst campus ZAS Vincentius: 03 283 10 25
opnamedienst campus ZAS Sint-Jozef: 03 444 12 11

Dienst Patiëntenbeheer

patientenbeheer@zas.be
03 283 13 13
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur
 

Je betaalt geen waarborg

Je moet geen waarborg betalen:

 • Zodra je geregistreerd bent als correcte betaler

Je betaalt wel een waarborg

Je moet wel een waarborg betalen:

 • Bij een eerste bezoek aan het ziekenhuis
 • In het geval van een opname 

Waarborg bij raadpleging

Bij een eerste bezoek aan het ziekenhuis vragen we iedereen een waarborg te betalen. Je betaalt dit bedrag bij je inschrijving aan de balie. Na de raadpleging passeer je opnieuw langs de balie om je raadpleging te betalen, de vooraf betaalde som wordt dan verrekend.

Zodra je geregistreerd bent als correcte betaler hoef je geen waarborg meer te betalen en kan je je inschrijven via de inschrijvingsautomaat (kiosk).
 

DocumentBedrag waarborgSpeciaal statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming)
Geldige eID of identiteitsbewijs + geldige mutualiteit€25€6
Geen of ongeldige eID of identiteitsbewijs + geldige mutualiteit€50€50
Geldige eID of identiteitsbewijs + geen geldige mutualiteit€100€100
Geen of ongeldige eID of identiteitsbewijs + geen geldige mutualiteit€100€100

Waarborg bij opname

Bij het begin van een opname betaal je een voorschot voor de eerste week. Breng altijd je e-ID mee, zo vermijd je een hoger voorschot te betalen.

Het bedrag van je waarborg is afhankelijk van:

 • Je verzekeringsstatus bij het ziekenfonds 
 • Je kamerkeuze
 • De verwachte verblijfsduur

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij:

Dienst zorgtrajectplanning

Lees meer

Dienst Facturatie

facturatiedienst@zas.be
03 270 80 60
Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 16 uur

In het ziekenhuis

Stel je vraag aan de balie op een van onze campussen. 

Waarborg voor patiënten verzekerd in het buitenland

Ben je verzekerd in het buitenland? Neem dan contact op met je verzekeraar en vraag een S2-formulier (garantieverklaring) aan.

Vraag indien mogelijk een volledig kostendekkende garantieverklaring die aan het ziekenhuis gericht is, met duidelijke vermelding van de geldigheidsperiode. De verwachtte verblijfsduur kan je navragen bij je arts.

Voor chirurgische ingrepen kan je een kostenraming aanvragen, die rekening houdt met de aard van de ingreep, je kamerkeuze en de vermoedelijke duur van je verblijf. Ook voor een bevalling willen wij je graag vóór de opname goed informeren over de kostprijs. Lees meer over kostenramingen 

Ook met een geldig S2-formulier vragen we je om een waarborg te betalen. Een aantal kosten, zoals remgelden en kamersupplementen, worden namelijk niet gedekt door deze garantieverklaring.   

Heb je vragen

Neem contact met ons op. Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet je binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur melden.

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius

Dienst Patiëntenbeheer
patientenbeheer@zas.be
03 283 13 13
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Dienst Facturatie
facturatiedienst@zas.be
03 270 80 60
Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 16 uur