Kwaliteitsmetingen

ZAS neemt deel aan verschillende interne en externe metingen.

Interne kwaliteitsmetingen

Om de kwaliteit van de zorg in ZAS op te volgen, bewaken we verschillende kwaliteitsnormen. Die zijn intern vastgelegd of door de overheid bepaald. Op basis daarvan worden regelmatig observaties, kwaliteitscontroles en bevragingen van medewerkers en patiënten uitgevoerd. We gebruiken de resultaten om verbeterpunten te signaleren en te garanderen dat we het gewenste kwaliteitsniveau steeds behalen. Denk aan kwaliteitscontroles voor handhygiëne en patiëntidentificatiebandjes, of veiligheidsrondes door onze facilitaire diensten. 

Externe kwaliteitsmetingen

ZAS engageert zich ook om deel te nemen aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²). Zo kan ZAS de resultaten en gegevens vergelijken met andere deelnemende ziekenhuizen en gericht inzetten op kwaliteitsverbetering.  

Op de website www.zorgkwaliteit.be kan je als patiënt de resultaten van verschillende kwaliteitsindicatoren terugvinden. Voorlopig zijn deze nog afzonderlijk beschikbaar voor de voormalige 'GZA Ziekenhuizen' en 'ZNA': 

Vlaams kwaliteitsmanagementsysteem

FlaQuM (Flanders Quality Model) werd als kwaliteitsmodel ontwikkeld door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven in samenwerking met 25 Vlaamse zorgorganisaties, waaronder ZAS. 

Het doel is om stap voor stap te groeien naar een duurzaam kwaliteitsmanagementsysteem. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van de zorg vanuit de noden en behoeften van patiënten en hun naasten en met aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. Samen met hen stellen we een gedeelde kwaliteitsvisie op en verbeteren die continu. 

Zorginspectie

De zorginspectie, het controleorgaan van de Vlaamse overheid, voert regelmatig (onaangekondigde) inspecties uit bij zorgtrajecten. Ze evalueren de veiligheid en standaardisering van de zorg, de communicatie en het personeel. En dat voor specifieke doelgroepen of behandelingen.

De resultaten van die inspecties vind je terug op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voor voormalig GZA Ziekenhuizen en voormalig ZNA. In 2018 en 2019 lag de focus op het cardiale zorgtraject. Lees het rapport van:

In 2023 lag de focus op het geriatrische zorgtraject. Lees het rapport van:

Rapporten ouder dan 2018 kan je vinden terugvinden op diezelfde website. Lees meer voor:

Patiëntenervaring

De ervaring en de feedback van de patiënt is belangrijk en biedt de organisatie en de zorgteams kansen om de zorg verder te optimaliseren.  

Lees meer over de verschillende metingen en verbeterinitiatieven.

Laatst bijgewerkt op 15/07/2024