Patiëntenervaring

Een optimale patiëntenervaring is een van de strategische prioriteiten van ZAS. Die vertalen we naar concrete acties en projecten.

Prioriteiten 2024

In 2024 focussen we op ambulante patiënten. Voor hen willen we de toegankelijkheid verhogen. Daarom verbeteren we onze telefonische en digitale bereikbaarheid om een afspraak te maken, informatie te krijgen, enzovoort. We zetten bovendien in op de bereikbaarheid van onze ZAS-campussen door:

  • duidelijke wegsignalisatie, 
  • voldoende en betaalbare parkeermogelijkheden en 
  • in te zetten op andere mobiliteitsalternatieven. 

We hechten belang aan jouw mening

Vlaamse PatiëntenPeiling

Deze vragenlijst - ontwikkeld door het Vlaams Patiënten Platform - meet de tevredenheid van (dag)gehospitaliseerde patiënten. ZAS neemt ieder jaar deel aan de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP). De meting vindt twee keer per jaar plaats, telkens in maart-april en oktober-november. Verschillende Vlaamse ziekenhuizen nemen deel aan de meting waardoor een vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk wordt.  

Bekijk de resultaten voor de voormalig GZA Ziekenhuizen en ZNA.  

Interne bevragingen

Aan de hand van vragenlijsten (zowel digitaal als op papier) of ervaringskaartjes op de afdeling vragen we als ziekenhuis regelmatig je mening. Afhankelijk van de patiëntengroep organiseren we ook focusgesprekken of gaan we in gesprek met patiënten tijdens hun verblijf.  

Patient journey

We voeren regelmatig een patient journey uit. We gaan na welke weg patiënten in onze ziekenhuizen doorlopen. Zo proberen we op een proactieve en participatieve manier de behoeften van de patiënt in kaart te brengen.

Patiëntenparticipatie

De patiënt is een belangrijke partner om op basis van de ervaring tijdens het verblijf in het ziekenhuis de zorg te verbeteren en zo tot betere geïntegreerde zorg te komen. Patiënten weten als geen ander hoe het zorgtraject beter vorm te geven.  ZAS beschikt over verschillende participatie initiatieven zoals: 

  • het werken met ervaringsdeskundigen op onder meer de pijnkliniek en de psychiatrische afdelingen
  • participatieraden van patiënten of cliënten op verschillende afdelingen, zoals het psychiatrisch ziekenhuis, de dialyse afdeling, de ouderadviesraad neonatologie,… 
     
Laatst bijgewerkt op 15/07/2024