banner website

Onderzoeken

Filters
Dienst
Locatie
Behandelingen
Aandoeningen

EEG

elektro-encefalogram
EEG meet de elektrische activiteit in je hersenen om te controleren of ze goed werken.

Electromyografie (EMG)

elektrisch spier- en zenuwonderzoek, elektromyografisch onderzoek , zenuwgeleidingsonderzoek
Met een elektromyografie of EMG testen we of je spieren en zenuwen goed werken en prikkels wel aan elkaar doorgeven zoals het hoort.

Elektro-encefalogram

Een EEG (elektro-encefalogram) maakt een opname van de elektrische activiteit van de hersenen in verschillende delen van het hoofd.

Elektrocardiogram

ECG, EKG, hartfilmpje
De cardioloog registreert de elektrische activiteit van je hart en krijgt daardoor meer informatie over de hartfrequentie en de (on)regelmatigheid van het hartritme.

Elektrofysiologisch onderzoek (EFO)

Met hoogtechnologische meettechnieken en meetelektroden onderzoekt de arts de elektrische werking van je hart en spoort hartritmestoornissen op.

Endobronchiale echografie met punctie

EBUS-TBNA, echo-endoscopie via luchtweg met punctie
Bij dit onderzoek kan je longarts door de wand van je luchtpijp ‘kijken’. Indien nodig kan er ook stukje weefsel weggenomen worden om te laten onderzoeken in het labo.

Endocriene functietesten

We kijken of de endocriene klieren goed functioneren, bv. schildklier of bijnier. We dienen jou een stof toe en kijken hoe je daarop reageert door bloed-, urine- en/of zweettesten.

Endometriose onderzoeken

Een vaginaal onderzoek, een echografie of een MRI-scan: om endometriose vast te stellen, kunnen we gebruikmaken van verschillende onderzoeken.

Endoscopie

Een endoscopie is een onderzoek waarbij we een dunne buis via een lichaamsopening (zoals de mond of anus) naar binnen brengen om organen aan de binnenkant te bekijken.

Endotracheale tube

De endotracheale tube wordt via mond (of neus) in de luchtpijp gebracht om de beademing patiënt te kunnen beademen via de beademingsmachine.

Enterescopie

Bij een enteroscopie onderzoeken we de dunne darm met een endoscoop. Dat is een buisje dat we inbrengen via de mond of anus. Soms nemen we stukjes van de wand voor onderzoek.

Epidurale pijnstilling

Bij epidurale of peridurale analgesie of pijnstilling (ruggenprik) dient de anesthesist pijnverdovende medicatie toe via een klein buisje (katheter) in de rug.