Psychiatrie
Dienst

Psychiatrie voor volwassenen

psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, GGZ
De dienst Psychiatrie voor volwassenen is gespecialiseerd in acute of dringende psychiatrische hulp, kortdurende en langdurige psychiatrische zorg, psychose- en verslavingszorg.

De dienst Psychiatrie voor volwassenen biedt in de grootstedelijke context toegankelijke en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg aan (jong)volwassenen met ernstige psychische en psychiatrische klachten.  

We zijn gespecialiseerd in stadspsychiatrie en voorzien acute en intensieve psychiatrische behandelingen aan volwassenen. Onze expertise legt de focus op urgentie- en crisiszorg, verslavingszorg en psychosezorg. Daarbij garanderen we zorgcontinuïteit via ons traject langdurige zorg en transmurale werkingen. Verder werken we volgens de herstelvisie die inzet op vermaatschappelijking van zorg. We zorgen voor een afgestemd aanbod en individueel zorgplan. Onze unieke stadslocatie is hierbij een troef.  

De zorgrelatie met patiënten en hun omgeving staat centraal. Met behulp van reflectief denken en handelen streven we naar kwaliteitsvolle zorg. We betrekken actief het netwerk van de patiënten en hebben oog voor de context waarin we hen zorg verlenen.

 • We geloven in netwerkpsychiatrie volgens een ‘stepped care model’. Dat houdt in dat we starten met een minimale interventie die past bij de zorgbehoefte van onze patiënt. Ook nemen we steeds leiding in het zoeken naar nieuwe en innoverende zorgvormen om dit mogelijk te maken. 
  Verder werken we samen met leden van ons GGZ-netwerk om geïntegreerde zorg te bieden aan patiënten en hun omgeving. Zie netwerksara  en Pangg0-18.
 • We engageren ons ook naar de meest kwetsbare groepen in de samenleving en verbinden ons met verschillende intersectorale initiatieven.  
 • Ervaringskennis maakt een onmisbaar deel uit van onze zorgtrajecten.
 • We gaan voor ethisch leiderschap in alle lagen van onze sterk multidisciplinaire organisatie. De juiste keuzes maken en zo goed mogelijk tegemoetkomen aan (zorg)vragen met respect voor de waardigheid van onze patiënten. Daarbij zetten we in op eigenaarschap waardoor we als collega’s trots zijn op wie we zijn en waar we voor staan.
 • We zetten maximaal in op een ‘helende infrastructuur’.  
 • We werken als volwassenenpsychiatrie binnen ZAS ook intensief samen met het algemeen ziekenhuis door onze expertise in te zetten op een proactieve, holistische en verbindende manier.

Zorgvormen

Een psychiatrische behandeling kan op verschillende manieren georganiseerd worden: 

 • Een ambulante of poliklinische behandeling verbonden aan PAAZ (Psychiatrisch Aanbod Algemeen Ziekenhuis). Dat betekent dat je regelmatig afspraken hebt met je psychiater of psycholoog in het ziekenhuis, zonder dat je in dat ziekenhuis of in een zorginstelling verblijft. Je gaat dus zelf op afspraak naar de hulpverlener.  
 • In sommige situaties kiezen we er samen met jou voor om je in je vertrouwde omgeving te behandelen met een van de mobiel psychiatrische teams. We bieden dan zorg bij jou thuis.  
 • Bij een dagopname of semi-residentiële zorg ontvang je overdag verschillende vormen van therapie en begeleiding maar kan je ’s avonds naar huis gaan.  
 • Residentiële zorg houdt in dat je voor een bepaalde tijd in een ziekenhuis of zorginstelling verblijft om intensievere zorg te krijgen.  
 • Voor dringende hulpverlening kan je altijd terecht op de psychiatrische spoeddienst.  

Crisisinterventie en kortdurende zorg

Heb je dringend nood aan psychiatrische hulp? 

Bekijk welke vormen van crisisinterventie en kortdurende zorg we aanbieden.

Langdurige zorg

We bieden verschillende vormen van langdurige psychiatrische zorg aan op verschillende locaties. Of we komen bij jou aan huis.

1 - 12 van 17
Filters
Locatie
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Kirsten Catthoor

ZAS PZ Stuivenberg
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Oskar De Wachter

ZAS PZ Stuivenberg
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Valerie Dionys

ZAS PZ Stuivenberg
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Gerardina Leonie Komen

ZAS Vincentius
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Isabelle Libbrecht

ZAS PZ Stuivenberg
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Vicky Matthysen

ZAS PZ Stuivenberg
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Peter Niemegeers

ZAS PZ Stuivenberg
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Marie-josee Peeters

ZAS PZ Stuivenberg
Psychiatrie voor volwassenen

Dr. Annemie Permanne

ZAS Vincentius
1 - 6 van 6
Filters
Locatie

Dringende psychiatrische zorg voor volwassenen

crisiszorg psychiatrie, urgentiepsychiatrie, crisisinterventie psychiatrie, dringende psychiatrische zorg
We behandelen volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken. Een opname is noodzakelijk, omdat de crisis risico’s inhoudt voor henzelf of voor anderen. 

Kortdurende psychiatrische zorg voor volwassenen

kortdurige psychiatrische zorg, acute psychiatrische zorg
We behandelen volwassenen met diverse psychische klachten. Zo stellen we samen een zorgprogramma op maat op waarin we zowel individueel als in groep aan de slag gaan.

Langdurige psychiatrische zorg voor volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA)

langdurige psychiatrische zorg 
Volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening die voor een langere periode nood hebben aan een intensieve begeleiding kunnen in ons langdurige zorgtraject terecht.

Psychiatrische ondersteuning voor gehospitaliseerde volwassenen

liaisonpsychiatrie
Bij liaisonpsychiatrie schenken we zowel aandacht aan je mentale gezondheid als aan eventuele lichamelijke gezondheidsproblemen.

Psychosezorg voor volwassenen

De Intensieve Psychiatrische Zorg (IPZO) biedt veiligheid en structuur. Naast het klinische herstel (verbeteren van symptomen) schenken we aandacht aan je persoonlijke herstel.

Verslavingszorg voor volwassenen

We vinden het essentieel om een veilige omgeving te creëren waarin je kan ontwennen maar waar je ook zelf je verantwoordelijkheid en zelfstandigheid opneemt.
1 - 3 van 3
Psychiatrie
Route 14.02

ZAS Cadix

Kempenstraat 100 , 2030 Antwerpen
Contacteer

Contacteer Psychiatrie voor volwassenen in ZAS Cadix

Bel ons

Contact, vragen en aanmeldingen
Mobiel Psychiatrisch Crisisteam Antwerpen

Vind een zorgverlener

Psychiatrie
Je krijgt het routenummer na aanmelding aan de onthaalbalie.

ZAS PZ Stuivenberg

Pothoekstraat 109 , 2060 Antwerpen
Contacteer

Contacteer Psychiatrie voor volwassenen in ZAS PZ Stuivenberg

Bel ons

Afspraak maken

Vind een zorgverlener

Psychiatrie
Route 7

ZAS Vincentius

Sint-Vincentiusstraat 20 , 2018 Antwerpen
Contacteer

Contacteer Psychiatrie voor volwassenen in ZAS Vincentius

Bel ons

Verwijzing

Via dit telefoonnummer kunnen verwijzers (je huisarts, psycholoog of andere hulpverlener) een afspraak voor je maken. Het secretariaat is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. 

Verpleegafdeling A01SV

A01SV bevindt zich op de eerste verdieping, volg route 11.

Verpleegafdeling A02SV

A02SV bevindt zich op de tweede verdieping, volg route 21.

Opnameverantwoordelijke

De opnameverantwoordelijke is op alle werkdagen bereikbaar tussen 9 en 16.30 uur.

Vind een zorgverlener