Financiële informatie

Hoe vraag je een kostenraming aan? Wanneer moet je een waarborg betalen? Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde arts? Wat staat er allemaal op mijn factuur? Hoe kan je terugbetaling van je ziekenfonds bekomen? Welke documenten heb je nodig als je een buitenlandse patiënt bent? Het antwoord op deze vragen vind je ongetwijfeld in deze rubriek. 

COVID-19: geen aanrekening van supplementen

Aan patiënten die om medische redenen op een eenpersoonskamer verblijven, worden geen kamer- en ereloonsupplementen voor verblijf en prestaties aangerekend tijdens de periode die valt onder "medische redenen". Die regel geldt natuurlijk ook voor onze COVID-19-patiënten die worden opgenomen. Die patiënten verblijven omwille van besmettingsredenen op een eenpersoonskamer en zullen voor die periode geen supplementen moeten betalen. Als er tijdens de opname een periode is van een normaal verblijf op een eenpersoonskamer, dan mogen er voor die periode wel supplementen worden aangerekend. ZAS volgt daarbij zoals steeds de richtlijnen zoals opgesteld door het RIZIV.

Welke kosten zitten in je factuur?

Je ZAS-factuur

Welke kosten vind je op je factuur? Wie betaalt wat? En hoe krijg je een getuigschrift voor het ziekenfonds?

Je factuur betalen

Wanneer moet je factuur betaald zijn? Kan je in schijven betalen? Wil je je factuur betwisten?

Bereken je kostprijs

Hoeveel kost een ingreep? Hoe vraag je een kostenraming op?

Supplementen

Wanneer betaal je supplementen?

Waarborgen

Wanneer betaal je een waarborg? Wat is de waarborg voor patiënten verzekerd in het buitenland?

Verzekering

Informatie over je hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering, school- en sportongevallen en je privéverzekering.

Sociale maatregelen tegen hoge medische kosten

Lees meer over maatregelen zoals financieel bemiddelaars, maatregelen van de overheid, verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur en laagvariabele zorg.

Informatie voor buitenlandse patiënten

Meer informatie voor Nederlandse patiënten, patiënten uit andere EU-landen, patiënten uit niet-EU-landen, studenten en mensen zonder wettig verblijf of met een specifiek verzekeringsstatuut.

Veelgestelde vragen

 • Je factuurnummer
 • Je patiëntnummer / dossiernummer
 • Informatie die verband houdt met je vraag 

Je factuur werd rechtstreeks naar je hospitalisatieverzekering gestuurd, maar je verzekering weigert een bepaald bedrag te vergoeden, aangezien je dit zelf kan indienen bij je ziekenfonds. Dit bedrag staat op het groene getuigschrift. Met dit groene getuigschrift kan je bij je ziekenfonds een terugbetaling aanvragen. 

Nee. Omdat er door verschillende diensten wordt gefactureerd, kan het gebeuren dat je nog een aanvulling krijgt op je eerste factuur.

Wat is de reden hiervoor?

 • De arts brengt nog prestaties binnen na de eerste facturatie.
 • De apotheek moet wachten op facturen van leveranciers voor zij het gebruikte materiaal kunnen aanrekenen.
 • Het labo moet soms wachten om het onderzoek te kunnen aanrekenen.

Patiënten die langer dan 20 dagen in het ziekenhuis verblijven, ontvangen een tussentijdse factuur. 

Onderaan de factuur staat je waarborg in mindering gebracht van het totaalbedrag. Lees meer over waarborgen.

In dit geval eindigt de code gerechtigde van je ziekenfonds op je factuur op een '1': xx1/xx1. 

Enkel facturen met verblijfskosten mogen rechtstreeks naar de verzekering. Ambulante kosten (bv. Spoed, raadplegingen) moet je zelf naar je verzekering doorsturen.

Als je je opname niet hebt geregistreerd bij de verzekering, neem dan contact op met je verzekering. Heb je je opname wel geregistreerd bij je verzekering, neem dan contact met ons op.

Om je factuur rechtstreeks naar je verzekering te kunnen sturen, hebben wij op het moment van opname jouw verzekeringspas en/of goedkeuringsdocument nodig. De registratie van je opname dient binnen 40 dagen na het begin van je opname door ons aan de verzekering gemeld te worden. Na deze 40 dagen kan de factuur niet meer rechtstreeks met je verzekering worden afgehandeld. In dat geval dien je de factuur zelf bij de verzekering in te dienen. 

In dat geval ontving het ziekenhuis geen verzekeringsgegevens van jou of van je werkgever binnen de 2 maanden na het ongeval. Contacteer je werkgever.

Het kan ook zijn dat je arbeidsongeval geweigerd werd door de verzekeringsmaatschappij. De weigeringsbrief van de verzekeringsmaatschappij met vermelding van de reden van weigering vind je dan als bijlage bij de factuur. 

Als je tijdens je opname een onderzoek of behandeling in een ander ziekenhuis hebt laten uitvoeren, ontvang je daarvoor een aparte factuur. Als dit bij je opname hoort dan kan je dit indienen bij je hospitalisatieverzekering. 

Neem dan contact met ons op. 

Het ziekenhuis factureert één keer per maand. Ongeveer twee maanden na je ontslag ontvang je een factuur van ons. 

Klachten dien je binnen zeven dagen na ontvangst van je factuur te melden. Neem in dat geval contact met ons op.  

Na het opstellen van een zorgtrajectcontract ontvang je van je huisarts een schriftelijk bewijs hiervan. Dit document moet je afgeven aan de specialist, zodat deze je raadpleging correct aanrekent. Bij vragen over de aanrekening van je raadpleging binnen een zorgtraject, kan je contact opnemen met je ziekenfonds of met ons. 

De verplichte verzekering van je ziekenfonds voorziet in verschillende tussenkomsten (pruik, stoma ...). Informeer daarover bij jouw ziekenfonds.

Wat betreft vervoer voor chemo- en radiotherapie, alsook follow-up (consultaties, onderzoeken …) wordt er een tussenkomst voorzien voor zowel eigen vervoer, taxivervoer of ambulancevervoer. Eventueel zijn er ook overeenkomsten met taximaatschappijen of ambulancediensten. Die rijden dan aan een voordelig tarief naar het ziekenhuis.

Sommige ziekenfondsen voorzien ook vrijwilligersvervoer aan een voordelig tarief. Je moet daarvoor een aanvraagformulier indienen bij het ziekenfonds (te verkrijgen aan het desbetreffend secretariaat). Daarop vermeldt de behandelende arts van het centrum telkens de datum waarop de behandeling / de consultatie / het onderzoek plaatsvond. 

Neem hiervoor contact met ons op. 

Tijdens je verblijf, behandeling of ingreep kan een arts hulp van een collega inschakelen. Op je factuur kan je daarom soms de naam zien van een arts die je tijdens je opname niet ontmoet hebt. 

Betaal je factuur ten laatste twintig dagen na de verzenddatum, liefst met het overschrijvingsformulier dat bij je factuur zit. Daarop staat een 'gestructureerde mededeling' (bijvoorbeeld:***xxx-xxxx-xxxxx***). Vergeet deze mededeling niet te vermelden bij je overschrijving. Zo ben je zeker dat de betaling in orde is.

Je kan ook hulp vragen bij het OCMW van je gemeente. Wij sturen je factuur en de herinneringen altijd naar je officieel adres. Verblijf je ergens anders? Zorg dan dat iemand je factuur afhaalt, zodat je toch op tijd kan betalen. Kan je je factuur niet in één keer betalen? Dan kan je in schijven betalen. Vraag aan de balie van het ziekenhuis om een afbetalingsplan op te maken. Dat kan alleen als je koos voor een kamer voor twee of meer personen. 

Bij niet-betaling van de factuur na de tweede herinnering wordt de inning verder opgevolgd door een gerechtsdeurwaarder. Er is vanaf dat ogenblik, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar alsmede een forfaitaire som van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 35 euro) ten titel van schadebeding. 

Wat zijn de betalingsvoorwaarden? 

 • Al onze facturen zijn betaalbaar 20 dagen na verzenddatum zoals vermeld op de factuur.
 • Bij niet-betaling van de factuur is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar alsmede een forfaitaire som van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 35 euro) ten titel van schadebeding.
 • Artikel VI.83 17° van het Wetboek van economisch recht is van toepassing.
 • Gebruik uitsluitend de bijgevoegde overschrijving met desbetreffende betaalreferentie.
 • Om geldig te zijn moeten klachten bij ons toekomen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Elke adreswijziging dient door de patiënt te worden meegedeeld. De factuur en de herinneringen op deze factuur zullen worden verzonden naar het door de patiënt opgegeven adres. Indien post onbestemd terug komt naar ZAS  zullen deze facturen worden doorgestuurd naar onze gerechtsdeurwaarder voor verdere opvolging. Een adreswijziging kan je melden aan de inschrijvingsbalie van het ziekenhuis of neem hiervoor contact met ons op.
 • In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

Geconventioneerde zorgverleners aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen en rekenen de afgesproken tarieven aan. Zorgverleners die niet- of gedeeltelijk geconventioneerd zijn kunnen supplementen aanrekenen. Lees meer over de supplementen voortkomend uit conventiestatus.  

Wanneer je bij een opname kiest voor een éénpersoonskamer kunnen extra supplementen aangerekend worden.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op. Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet je binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur melden.

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius

Dienst Patiëntenbeheer
gza.patientenbeheer@zas.be
03 283 13 13
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

ZAS Cadix, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS PVT Antwerpen, ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Dienst Facturatie
facturatiedienst@zas.be
03 270 80 60
Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 16 uur