Kwaliteitsverbetering

In ZAS werken we dagelijks aan projecten om de kwaliteit van onze zorg continu verder te verbeteren. We zetten een aantal projecten op een rij.

Elektronisch patiëntendossier

Sinds 2022 is ZAS overgeschakeld naar een elektronisch patiëntdossier. Dat verhoogt de kwaliteit en patiëntveiligheid. Betrokken medewerkers beschikken daardoor tijdig over de juiste patiëntengegevens. Het elektronisch patiëntdossier versterkt de continuïteit van de zorg, met respect voor de privacy. Lees meer over gegevensbescherming.

Via Mijn ZAS hebben zowel patiënten als hun huisarts toegang tot het patiëntendossier. Het versterkt de inspraak en betrokkenheid van patiënten. En vereenvoudigt de samenwerking met huisartsen. Lees meer over Mijn ZAS.

Digipunten

In ZAS Vincentius en ZAS Middelheim is een digipunt in de inkomhal. Bij een digipunt kan iedereen terecht met vragen over online toepassingen. Denk aan het gebruik van ‘Itsme’ of om een online afspraak te maken op Mijn ZAS. ZAS wil op die manier zijn online toepassingen toegankelijker maken voor iedereen. Want bijna de helft van de Vlamingen is digitaal kwetsbaar volgens de barometer van de digitale inclusie in 2022.  

De digipunten worden mee mogelijk gemaakt door de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid en de webpunten. 

Kortere wachttijd voor chirurgische patiënten

Patiënten gaven aan dat ze lang moesten wachten voor ze naar de operatiezaal gebracht werden. Aan de hand van de patiëntenplanning van een aantal chirurgische afdelingen onderzocht ZAS hoe de wachttijd te reduceren. Dat zorgde voor een betere spreiding van de opnames in ZAS Augustinus met minder lange wachttijden tot gevolg.  

Laatst bijgewerkt op 15/07/2024