Dienst

Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, UKJA, GGZ
Universitaire Kinder- & Jeugdpsychiatrie Antwerpen behandelt kinderen en jongeren (0 t.e.m. 17 jaar) met ernstige emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

Universitaire Kinder- & Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren (0 tot en met 17 jaar). We behandelen zowel ernstige emotionele problemen zoals angst, depressie of trauma als gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, autisme, psychose …

Gespecialiseerde derdelijnszorg

UKJA is een gespecialiseerd centrum. Het richt zich in de eerste plaats op ernstige en complexe kinder- en jeugdpsychiatrische problematieken die sterk gespecialiseerde derdelijnszorg vereisen. Meestal is er sprake van meerdere psychische problemen, vaak in combinatie met problemen in de omgeving of op lichamelijk vlak.  

Als universitair centrum proberen we kinderen en jongeren te ondersteunen die moeilijker door andere diensten of voorzieningen kunnen worden geholpen. Voor lichte en milde problematieken verwijzen we naar passende zorg in jouw buurt (eerstelijns- en tweedelijnszorg). UKJA werkt intensief samen met andere zorgpartners in het GGZ-netwerk voor kinderen en jongeren in Antwerpen (PANGG0-18). Zij kunnen zelf ook naar UKJA doorverwijzen.  

Zowel voor het stellen van een diagnose als voor het behandelen van kinderen en jongeren maakt UKJA gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarbij hanteert het centrum een geïntegreerde bio-psycho-socio-culturele visie. Ouders, verzorgers en leerkrachten worden intensief bij de zorg betrokken. 

Hoe aanmelden?

Vul onze vragenlijst in. Doe dit eventueel samen met je verwijzer. Zo kunnen we iedere verwijzing naar multidisciplinair diagnostisch onderzoek snel en adequaat verwerken.  

Formuleer duidelijk de verwijsvraag en doelstelling. Als er eerdere intake- of ontslagbrieven of uitslagen van bijvoorbeeld psychodiagnostisch onderzoek beschikbaar zijn, voeg die dan toe aan de vragenlijst. UKJA bekijkt je aanmelding en formuleert advies via mail naar ouders en aanmelder.

 

Heb je een specifieke vraag rond voedingsmoeilijkheden of eetstoornissen? Neem dan telefonisch contact op via onderstaande telefoonnummers:

 • Voor baby’s / peuters / kleuters:
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Hoge Beuken
   Tel. 03 740 54 60 op weekdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
 • Voor alle andere leeftijden:
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Middelheim
   Tel. 03 280 49 00 op weekdagen tussen 8 en 17.30 uur

 

Heb je eender welke vraag over baby’s / peuters 0 – 18 maanden? Neem telefonisch contact op via onderstaande telefoonnummers:

 • Voor baby’s / peuters 0 – 18 maanden:  
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Hoge Beuken
   Tel. 03 740 54 60 op weekdagen tussen 8.30 en 16.30 uur 

Heb je een vraag over opname of dagbehandeling? Neem telefonisch contact op via onderstaande telefoonnummers:

 • Voor baby’s / peuters tussen 0 – 3 jaar en kinderen tussen 6 – 12 jaar  
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Hoge Beuken
   Tel. 03 740 54 60 op weekdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
 • Voor kleuters tussen 3 – 6 jaar en jongeren van 12 tot 17 jaar
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Middelheim
   Tel. 03 280 49 00 op weekdagen tussen 8 en 17.30 uur

Aanmelden voor de crisispermanentie kan enkel gebeuren door een hulpverlener. 

Ben je een ouder? 

Wend je dan eerst tot je eigen hulpverlening. 

Heb je nog geen eigen hulpverlening? Dan kan je steeds beroep doen op je huisarts, het CLB of het crisismeldpunt van het CAW Antwerpen (03 609 57 57).

Enkel mogelijk voor patiënten die in UKJA reeds een diagnose of (dag)opname hebben gehad. Neem telefonisch contact op via onderstaande telefoonnummers:

 • Voor baby’s / peuters tussen 0 – 3 jaar en kinderen tussen 6 – 12 jaar  
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Hoge Beuken
   Tel. 03 740 54 60 op weekdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
 • Voor kleuters tussen 3 – 6 jaar en jongeren van 12 tot 17 jaar
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Middelheim
   Tel. 03 280 49 00 op weekdagen tussen 8 en 17.30 uur

Neem telefonisch contact op via onderstaande telefoonnummers:

 • Voor baby’s / peuters tussen 0 – 3 jaar en kinderen tussen 6 – 12 jaar  
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Hoge Beuken
   Tel. 03 740 54 60 op weekdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
 • Voor kleuters tussen 3 – 6 jaar en jongeren van 12 tot 17 jaar
  • Secretariaat van UKJA - ZAS Middelheim
   Tel. 03 280 49 00 op weekdagen tussen 8 en 17.30 uur 

3 afdelingen binnen UKJA

UKJA is onderverdeeld in 3 afdelingen:

 • Jonge kind en gezin (0 – 6 jaar)
 • Kinderen (6 – 12 jaar)
 • Adolescenten (12 – 18 jaar) 

Zorgeenheden

Om de beste zorg te kunnen garanderen, hebben we per afdeling verschillende zorgeenheden uitgewerkt. Diagnosestelling en behandeling kan poliklinisch, aan huis, op school of tijdens een dag- en/of nachtopname gebeuren. Afhankelijk van de problematiek, wordt de zorg in de directe leefomgeving, binnen de eigen gemeente of binnen/buiten de provincie Antwerpen aangeboden.  

Baby-peuter (0 – 2,5 à 3 jaar)

Peuters-kleuters (2,5 à 3 jaar – 6 jaar of einde kleuterschool)

 • Algemeen poliklinische zorg, waaronder Referentiecentrum Autisme
 • Dagopname schoolkinderen  
 • Zorgeenheid observatie, diagnostiek en crisiswerking  
  • Behandeling schoolkinderen met internaliserende stoornissen (angst, depressie, trauma)  
 • Zorgeenheid ontwikkelingsstoornissen
  • Behandeling schoolkinderen met ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, tics, leerstoornissen)  
 • Crisiswerking  
 • Gespecialiseerde poliklinische zorg (derdelijnszorg), waaronder Referentiecentrum Autisme
 • Zorgeenheid externaliserende stoornissen (onder andere FOR-K: forensische kinderpsychiatrie)
  • Poliklinische zorg (SGG: seksueel grensoverschrijdend gedrag)
  • Behandeling jongeren met externaliserende stoornis 
 • Zorgeenheid internaliserende stoornissen  
  • Poliklinische zorg (onder andere groepstherapieën)  
  • Dagopname en behandeling jongeren met internaliserende stoornis
 • Zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen (EOPS)  
  • Dagopname en behandeling jongeren met ontwikkelings- of psychotische stoornis  
 • Zorgeenheid eetstoornissen  
  • Poliklinische zorg: inschatting van zorgnood en opvolging voor en na opname  
  • Multi-familietherapie  
  • Kortdurende en langdurige opname 
 • Crisiswerking  
  • 24-uurspermanentie  
  • Kortdurende crisisopname  

Zorgvormen

Je kan bij UKJA in de eerste plaats terecht voor derdelijnsdiagnostiek en -advies. In het Referentiecentrum Autisme (RCA) worden kinderen en jongeren onderzocht op autismespectrumstoornissen.

UKJA beschikt over vijf leefgroepen voor dagopname:  

 • Voor baby/peuters en hun zorgfiguur en kleuters
 • Voor lagereschoolkinderen
 • Voor jongeren met internaliserende problemen (angst, depressie, trauma)
 • Voor jongeren met eetproblemen (MFT: Multi-familietherapie)
 • Voor jongeren met ontwikkelings- en psychotische stoornissen

De dagopname is een deeltijdse vorm van opname. Daarbij bieden we een intensief en multidisciplinair diagnostisch en therapeutisch traject aan. Kinderen en jongeren blijven thuis wonen en krijgen intussen de gepaste zorg. Er is bovendien een nauwe samenwerking met de Ziekenhuisschool Antwerpen (Stedelijk Onderwijs Antwerpen) die onderwijs op maat aanbiedt. 

UKJA beschikt over verschillende leefgroepen voor peuters en kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren. Tijdens een opname wordt een geïntegreerde en globale behandeling door een multidisciplinair team aangeboden. Tijdens een opname kunnen kinderen en jongeren onderwijs op maat volgen in de ziekenhuisschool. Met uitzondering van een crisisopname is de gemiddelde verblijfsduur in UKJA twee tot zes maanden.  

Een kinder- en jeugdpsychiater staat dag en nacht klaar om kinderen en jongeren met dringende psychiatrische problemen op te vangen en te helpen. Die biedt de eerste hulp, oriënteert mee naar de gepaste hulpverlening en biedt ondersteuning aan om hen te stabiliseren totdat de andere hulpverlening beschikbaar is. Een ziekenhuisopname is niet altijd mogelijk of noodzakelijk. Als continue psychiatrische zorg gedurende 24 uur vereist is, kan een crisisopname worden overwogen als onderdeel van het zorgplan.

Referentiecentrum Autisme (RCA)

Het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen (RCA) Antwerpen is een samenwerkingsinitiatief tussen:

 • De Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (ZAS UKJA)
 • Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS Antwerpen UZA)
 • Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ)
 • Het Oriëntatiecentrum voor volwassenen (OC-OLO Rotonde)

Lees meer

Ziekenhuisschool Antwerpen

Ziekenhuisschool Antwerpen biedt onderwijs op maat aan kinderen en jongeren die in Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) verblijven. Ze krijgen les in groepen van maximaal 4 leerlingen. Onze leerkrachten gebruiken het lesmateriaal van de school van het kind. In het zorgplan spreken we af hoeveel uren les de leerlingen volgen (met een maximum van 4 uur per dag).

Lees meer over Ziekenhuisschool Antwerpen

1 - 11 van 11
Filters
Locatie
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Wina De Mol

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Corine Fache

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Krystle Gaul

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Bea Langenaeken

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Katrien Maes

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Daniel Neves Ramos

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Annik Simons

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Linda Van Grootel

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Prof. Dr. Dirk van West

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Kristien Vuylsteke

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
Mentaal welzijn bij kinderen en jeugd Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA)

Dr. Didier Walleghem

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
1 - 2 van 2
Je krijgt het routenummer na aanmelding aan de kiosk of balie.

ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Lindendreef 1 , 2020 Antwerpen
Contacteer

Contacteer Psychiatrie voor kinderen en jeugd (UKJA) in ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Vind een zorgverlener

1 - 1 van 1
Filters
Categorie
Banner website

Zomertrainingen voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Tijdens de zomervakantie biedt Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) trainingen aan voor jongeren van 12 tot 18 jaar.