Aanvraag tot inzage of afschrift van een patiëntendossier

Informatie over de patiënt
Informatie over de aanvrager
De aanvrager is
Upload hieronder het bewijs hiervan.
Het bewijs en de identiteit is terug te vinden in het patiëntendossier.
Je bent aangewezen door de nabestaande van de patiënt (met enkel onrechtstreeks inzagerecht) en je hebt een motivering die beperkt is tot het voorwerp van de vraag. Een nabestaande is: de echtgenoot of echtgenote, de wettelijk samenwonende partner, de partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad.
Slechts één bestand.
16 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf.
De vertrouwenspersoon heeft volgende relatie met de patiënt

Informatief bericht

×

Let op: als er ook een patiëntendossier bestaat bij ZNA, zal dit dossier ook mee worden afgeleverd.