Je dossier

Elke afspraak of opname die je bij ZAS hebt, registreren we in jouw persoonlijke patiëntendossier. Dat bevat info over onderzoeken en behandelingen.

Een patiënt kan meerdere patiëntendossiers hebben: bij de huisarts, de tandarts, bij de thuisverpleegkundige, maar ook in het ziekenhuis. ZAS houdt van elke patiënt een patiëntendossier bij dat elektronisch wordt bewaard. Alleen jij en je behandelend arts(en) hebben er toegang toe.

Een patiëntendossier in een ziekenhuis bestaat (minimaal) uit een medisch en een verpleegkundig dossier. Het medische dossier bevat bijvoorbeeld:

 • de persoonsgegevens van de patiënt, 
 • de familiale en persoonlijke antecedenten, 
 • de voorlopige en definitieve diagnose, 
 • het operatief en anesthesieprotocol, 
 • een overzicht van de huidige ziektegeschiedenis, 
 • de uitslagen van onderzoeken, 
 • de adviezen van geconsulteerde geneesheren, 
 • de ingestelde behandeling, 
 • de evolutie van de aandoening, 
 • een afschrift van het ontslagverslag. 

Het medisch dossier dient dertig jaar bewaard te worden, het verpleegkundig dossier twintig jaar. Je kan ook steeds vragen dat bepaalde stukken aan je dossier worden toegevoegd. Denk aan: 

 • een wetenschappelijk artikel, 
 • een document waarin je een vertrouwenspersoon aanduidt, 
 • een document waarin je een vertegenwoordiger aanduidt, 
 • een voorafgaande wilsverklaring.

Mijn ZAS

Mijn.zas.be is het online patiëntenportaal waarmee je als patiënt onder meer afspraken kan maken en beheren, je medisch dossier inkijken of gegevens aanpassen.

Inzage in je dossier

Je hebt als patiënt het recht om je patiëntendossier in te kijken.

Afschrift van je dossier

Een afschrift is een kopie van je patiëntendossier die je zelf kan bewaren.