Je ZAS-factuur

Het ziekenhuis verstuurt twee soorten facturen: een factuur bij ambulante zorg, en een factuur bij ziekenhuisopname. Hieronder lees je het verschil tussen beide.

Let op voor phishing

Je ontvangt steeds een papieren factuur. ZAS verstuurt geen facturen per e-mail en vraagt ook nooit per e-mail of sms om facturen online te betalen.

 • Factuur ambulante zorg: Ambulante zorg is alle zorg zonder opname in het ziekenhuis of dagziekenhuis. Bijvoorbeeld een raadpleging bij een arts, een onderzoek bij medische beeldvorming of een behandeling op de dienst Spoed. 
 • Factuur bij een ziekenhuisopname: Na een opname of dagopname in het ziekenhuis ontvang je een ziekenhuisfactuur. De factuur wordt meestal pas de maand na de opname of dagopname opgemaakt en verstuurd. Het kan dus twee maanden duren voor je je factuur ontvangt.  

Bijvoorbeeld: je wordt geopereerd op 5 februari. Je zal pas eind maart de factuur hiervoor ontvangen. 

Verblijf je langer dan 20 dagen in het ziekenhuis? Dan ontvang je een tussentijdse factuur. 

Je kan uitzonderlijk een aanvullende factuur ontvangen. Dat gebeurt wanneer bepaalde verstrekking  nog niet aangerekend werden op het ogenblik van facturatie. Dit kan tot twee jaar na de verstrekking gebeuren. 

Welke kosten vind je op je factuur?

Kosten op elke factuur

De opmaak van de factuur is wettelijk bepaald. Het eerste deel van de factuur bevat:

 • je identificatiegegevens en die van ZAS
 • een samenvatting van de kosten, opgesplitst in maximaal 8 rubrieken
 • een overzicht van de eventueel betaalde waarborgen
 • het bedrag dat je moet betalen
 • het bedrag dat aangerekend wordt aan je ziekenfonds en hospitalisatieverzekering

Vervolgens bevat de factuur de details van de kosten, opgesplitst in maximaal 8 rubrieken. De factuur vermeldt alleen de rubrieken die voor jou van toepassing zijn. De volgende rubrieken kunnen vermeld worden:  

Als je naar de dokter, kinesist of andere zorgverlener gaat, moet je betalen voor hun diensten. Deze betaling noemen we honorarium. Het honorarium voor medische en paramedische zorg is vastgelegd door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) in een lijst met medische verstrekkingen.

Op je factuur staat duidelijk hoeveel je zelf moet betalen. Dit noemen we remgeld. Daarnaast zie je ook hoeveel je verzekeraar of ziekenfonds bijdraagt.

Er wordt op de ziekenhuisfactuur een onderscheid gemaakt tussen:

 • Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds: de zorg wordt volledig terugbetaald. Voor deze behandelingen hoef je geen remgeld of supplement te betalen. Het ziekenfonds vergoedt alles. 
 • Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement: het remgeld of persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald. Als je in een éénpersoonskamer verblijft, kunnen er wel ereloonsupplementen aangerekend worden.
 • Honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties: deze prestaties worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Je moet de volledige kost zelf betalen.

Ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers

Heb je gekozen voor een eenpersoonskamer? Dan kunnen bovenop het wettelijk tarief ereloonsupplementen aangerekend worden. Deze ereloonsupplementen staan vermeld op je factuur. Die betaal je zelf, je ziekenfonds komt hier niet in tussen.

Meer info over ereloonsupplementen

Let op de conventiestatus van je arts

Om je als patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met specialisten over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven. Zoek op of jouw zorgverlener dat akkoord heeft aanvaard. Zorgverleners die niet- of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, kunnen supplementen aanrekenen. Die supplementen worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. 

Meer over de conventiestatus en de invloed op je factuur

 • Geneesmiddelen

De geneesmiddelen die de ziekteverzekering niet (of maar gedeeltelijk) terugbetaalt, factureren we volledig aan jou. Je betaalt enkel wat je hebt gebruikt. De vergoedingscategorie (A, B, C, Cs, Cx) geeft aan in welke mate de ziekteverzekering een geneesmiddel vergoedt. 

Voor geneesmiddelen die volledig terugbetaald worden, rekenen we wel een forfait (0,62 euro dag) aan voor patiënten die opgenomen worden. Dit maakt deel uit van de vaste forfaitaire bedragen (zie 'Bijkomende kosten bij een opname' < Verblijfskosten en forfaitair aangerekende kosten). Bij een dagopname betaal je dat forfait niet. In dat geval rekenen we dus wel de kosten van terugbetaalbare geneesmiddelen aan.

 • Parafarmaceutische producten

Parafarmaceutische producten zijn onder meer verzorgingsproducten of een tandenborstel. Je betaalt alleen voor wat je gebruikt.

 • Implantaten

Implantaten zijn instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden aangebracht, zoals een lens of kunstheup. Meestal betaal je hiervoor een persoonlijk aandeel. Daarnaast rekent de ziekenhuisapotheker een bij wet bepaalde afleveringsmarge aan. Die bedraagt 10 % van de kostprijs, met een maximum van 148,74 euro.

 • Prothesen

Een prothese vervangt een lichaamsdeel of past het aan. In tegenstelling tot een implantaat wordt een prothese uitwendig gedragen, zoals een orthopedische schoen of stomamateriaal. Voor een prothese betaal je een persoonlijk aandeel, maar geen afleveringsmarge.

 • Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Bij een operatie wordt medisch materiaal gebruikt, zoals hechtingsmateriaal. Je moet hiervoor zelf een deel betalen, tenzij je ziekenfonds een vergoeding biedt. Ook hier kan de ziekenhuisapotheker een bij wet vastgelegde afleveringsmarge aanrekenen. Die bedraagt 10 % van de kostprijs, met een maximum van 148,74 euro.
 

Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur omvat de kostprijs van producten zoals bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, desinfecterende baden bij brandwonden, gipsverbanden en ander gipsmateriaal.

De gefactureerde bedragen worden altijd duidelijk gespecifieerd. Jouw ziekenfonds betaalt bepaalde producten gedeeltelijk of volledig terug.

Deze rubriek op de ziekenhuisfactuur omvat de kosten voor dringend ziekenvervoer mét een team van de Medische Urgentiegroep (MUG). Dit verloopt via de dienst 112 en de kosten zijn wettelijk bepaald. Enkel de prestaties uitgevoerd door artsen worden door ZAS gefactureerd aan de patiënt.  Daarnaast ontvang je als patiënt een rechtstreekse factuur van de externe partij die het vervoer uitvoerde.

In het geval van dingend ziekenvervoer zonder een team van de Medische Urgentiegroep (MUG) ontvang je als patiënt een rechtstreekse factuur van de externe partij die het vervoer uitvoerde. 

Ook voor niet-dringend ziekenvervoer werken we steeds samen met een externe partij, die rechtstreeks naar de patiënt factureert. 

In de rubriek ‘Diverse kosten’ van de ziekenhuisfactuur staan kosten die niets met de medische zorg te maken hebben.

Voor sommige geneeskundige prestaties, zoals bijvoorbeeld bepaalde labo-onderzoeken, betaalt de ziekteverzekering niets terug. Ook de kosten voor dit soort niet-vergoedbare prestaties kunnen in de rubriek ‘Diverse kosten’ opgenomen worden. Je kiest zelf of je deze persoonlijke diensten wil. Je betaalt er namelijk extra voor en je ziekenfonds betaalt deze kosten niet terug. 

Je kan de prijslijst inkijken bij de opnamedienst of hiervoor via e-mail contact opnemen met facturatie.prijsopgave@zas.be (voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius) en facturatiedienst@zas.be (voor de campussen ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens,ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)).
 

Sinds 1 januari 2016 vallen alle niet-therapeutische ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter, evenals de nauw ermee samenhangende handelingen, onder het 21 % btw.

Deze ingrepen en behandelingen worden breed gedefinieerd als “alle ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch of reconstructief doel”. Denk hierbij aan veranderingen in het uiterlijk om esthetische redenen, of aan controlegeneeskunde, pretecho’s,...”

In de volgende gevallen moet het ziekenhuis btw aan de patiënten aanrekenen:

 • Ingrepen en behandelingen die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bijvoorbeeld een borstvergroting).
 • Ingrepen en behandelingen die weliswaar zijn opgenomen in de nomenclatuur, maar niet voldoen aan de voorwaarden voor tegemoetkoming volgens de regels van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bijvoorbeeld een borstverkleining die niet wordt uitgevoerd vanwege functionele hinder zoals rugklachten, maar puur om esthetische redenen). Jouw arts zal je persoonlijk informeren over de kostprijs van de behandeling of ingreep en kan je ook vertellen of deze al dan niet aan btw onderworpen is.
 • Het verstrekken van medische attesten in het kader van bijvoorbeeld een levensverzekering.
   

Bijkomende kosten bij een opname

In het geval van een opname of dagopname in het ziekenhuis zijn bijkomende kosten van toepassing.

Naast de reeds vermelde rubrieken staan er dan nog bijkomende rubrieken op je factuur: de verblijfskosten en forfaitair aangerekende kosten. 

Deze rubriek is samengesteld uit een aantal verschillende kosten. Onderstaande tabel toont, per ZAS-campus, de standaard aangerekende verblijfskosten en forfaitair aangerekende dagelijkse kosten. 

Voor je verblijf en verzorging in het ziekenhuis betaal je een bij wet vastgelegd persoonlijk aandeel (remgeld) per dag. Hoeveel je betaalt, hangt af van je verzekerbaarheid en de duur van de opname. Bij een dagopname wordt een forfait rechtstreeks gefactureerd aan je ziekenfonds of verzekering. Als je ziekteverzekering in orde is, betaal je dus geen persoonlijk aandeel voor de verblijfskosten.

We rekenen nog extra kosten aan indien je kiest voor een éénpersoonskamer of indien een familielid in de kamer overnacht (rooming-in). Daarover lees je meer verder op de pagina.

Kosten bij een dagopname en de eerste dag van een meerdaagse opname

 Gewoon verzekerdVerhoogde tegemoetkomingKind, persoon ten lasteLangdurig werklozeNiet-verzekerd, niet-aangeslote
ZAS Augustinus€ 76,97/dag€ 9,36/dag€ 34,17/dag€ 34,17/dag€ 967,97/dag
ZAS Cadix€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Elisabeth€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Erasmus€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis)€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Hoge Beuken€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Joostens€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Middelheim€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€1108,07 /dag
ZAS Palfijn€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Paola (Kinderziekenhuis)€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Sint-Jozef€ 76,97/dag€ 9,36/dag€ 34,17/dag€ 34,17/dag€ 967,97/dag
ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis)€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)€ 77,35/dag€ 9,50/dag€ 64,69/dag€ 64,69/dag€ 1108,07/dag
ZAS Vincentius€ 76,97/dag€ 9,36/dag€ 34,17/dag€ 34,17/dag€ 967,97/dag

Kosten vanaf de tweede dag van een meerdaagse opname

 Gewoon verzekerdVerhoogde tegemoetkomingKind, persoon ten lasteLangdurig werklozeNiet-verzekerd, niet-aangeslote
ZAS Augustinus€ 49,7/dag€ 9,36/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 743,20/dag
ZAS Cadix€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 7,52/dag€ 7,52/dag€ 863,65/dag
ZAS Elisabeth€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Erasmus€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis)€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Hoge Beuken€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Joostens€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Middelheim€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Palfijn€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Paola (Kinderziekenhuis)€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Sint-Jozef€ 49,7/dag€ 9,36/dag€ 7,52/dag€ 7,52/dag€ 743,20/dag
ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis)€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)€ 20,04/dag€ 7,52/dag€ 6,90/dag€ 6,90/dag€ 863,65/dag
ZAS Vincentius€ 49,7/dag€ 9,36/dag€ 7,52/dag€ 7,52/dag€ 743,20/dag

De prijs voor een verblijf op een revalidatie- of psychiatrische afdeling kan iets lager zijn. Dit hangt af van extra regelgeving.

Als je wordt opgenomen, rekenen we wettelijk vastgelegde forfaitaire - dat wil zeggen vaste – bedragen voor een aantal diensten aan. Het gaat onder andere om een forfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen, een forfait voor labo onderzoeken, een forfait voor medische beeldvorming, … We factureren deze bedragen, ook al heb je geen gebruik gemaakt van deze diensten. De forfaitaire kosten werden reeds opgenomen in de bovenstaande tabel.

Heb je gekozen voor een eenpersoonskamer? Dan rekent het ziekenhuis je per dag nog een extra kamersupplement aan

Meer info over het extra kamersupplement

In sommige gevallen kunnen familieleden mee op de kamer overnachten. In dat geval rekenen we rooming-in kosten aan.

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS VincentiusVoor de campussen ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens,
ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
 
Rooming-in (overnachting en maaltijden op de kamer voor bezoekers) is enkel mogelijk in éénpersoonskamers. Rooming-in kost 50 euro per nacht en is enkel op de dienst kindergeneeskunde mogelijk. In de prijs zijn drie maaltijden voorzien. 

Rooming-in (hoteldiensten voor bezoekers) is enkel mogelijk op eenpersoonskamers. Elke vraag voor begeleidend overnachten wordt eerst met het verpleegkundig afdelingshoofd of met de vervanger van de afdeling besproken. Overnachting van maximum één begeleidend persoon is toegelaten, mits betaling van het tarief van een eenpersoonskamer (25 euro excl. BTW per nacht). Voor een overnachting bij een kind (onder de zestien jaar) op de pediatrie afdeling rekenen we een verlaagd tarief (25 euro incl. BTW per nacht) aan. In de prijs zijn drie maaltijden voorzien.

De begeleidende persoon die overnacht, is volledig zelfstandig en kan niet rekenen op verpleegkundige zorg. Indien je om medische redenen in een eenpersoonskamer ligt, (bijvoorbeeld besmettingsgevaar) kan de begeleidende persoon enkel overnachten voor zover je medische toestand dit toelaat.

We rekenen voor elke ligdag op een kritische zorgafdeling standaard een forfaitair bedrag van 3,50 euro aan voor het dekken van een aantal diverse kosten.

Dit is enkel van toepassing in de campussen ZAS Cadix, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, en ZAS Paola (Kinderziekenhuis). 

De kosten die gedekt worden door forfait (€3,5) zijn:

 • Douchegel of badschuim
 • Shampookap
 • Kam of haarborstel
 • Maandverbanden
 • Mondspoelbeker
 • Kledingzak
 • Scheermesje
 • Scheerzeep
 • Tandenborstel
 • Tandendoosje
 • Tandpasta
 • Shampoo 
 • Gebruik nachtkledij
 • Gebruik badlinnen

 Overige bijkomende producten of diensten vallen niet onder deze forfait en zullen individueel aangerekend worden.

Wie betaalt wat?

De bedragen op je ziekenhuisfactuur staan in drie kolommen:

 • Kosten ten laste van je ziekenfonds: die worden via de derdebetalersregeling rechtstreeks aan je ziekenfonds of verzekeringsinstelling aangerekend.
 • Kosten ten laste van de patiënt: dat is het zogenaamde remgeld en moet je zelf betalen.
 • Supplementen: ook eventuele supplementen die niet- of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners kunnen aanrekenen, betaal je zelf. Met een hospitalisatieverzekering krijg je dit helemaal of gedeeltelijk terug. Neem voor meer informatie contact op met je hospitalisatieverzekering.

Wie niet in orde is met de ziekteverzekering, moet alle kosten zelf betalen.

Voor de kosten die het ziekenfonds niet vergoedt, kan je een aanvraag tot terugbetaling indienen bij je hospitalisatieverzekering.

Als je wordt behandeld in het kader van een arbeidsongeval, moet je elke afspraak/contact in het ziekenhuis melden. Zorg ervoor dat je de nodige gegevens bij hebt. De factuur wordt dan rechtstreeks naar de arbeidsongevallenverzekering gestuurd. 

Heb je vragen

Neem contact met ons op. Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet je binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur melden.

Voor de campussen ZAS Augustinus, ZAS Sint-Jozef, ZAS Vincentius

Dienst Patiëntenbeheer
gza.patientenbeheer@zas.be
03 283 13 13
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur

ZAS Cadix, ZAS Elisabeth, ZAS Erasmus, ZAS Hoge Beuken, ZAS Joostens, ZAS Middelheim, ZAS Palfijn, ZAS Paola (Kinderziekenhuis), ZAS Harmonie (Psychiatrisch Verzorgingstehuis), ZAS Stuivenberg (Psychiatrisch Ziekenhuis), ZAS UKJA (Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Dienst Facturatie
facturatiedienst@zas.be
03 270 80 60
Bereikbaar op werkdagen van 8 tot 16 uur

Getuigschrift van verstrekte hulp

Als je het volledige bedrag van een factuur moet betalen, krijg je bij de factuur een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat kan je indienen bij je ziekenfonds voor de terugbetaling.

Als je lid bent van een ziekenfonds, dan is de derdebetalersregeling  van toepassing. Je betaalt dan alleen het remgeld en eventuele supplementen. De rest rekent het ziekenhuis rechtstreeks met het ziekenfonds af. Jij krijgt dan geen getuigschrift voor verstrekte hulp. 

Het bedrag op het getuigschrift kan afwijken van het totaal gefactureerde bedrag. Het getuigschrift vermeldt namelijk alleen de verstrekkingen die door het ziekenfonds worden gedekt.