Groepsles

Zorgpad alcohol: reeks juli 2024

Gastro-enterologie
Wanneer:
-
-
Waar

Alcoholgebruik kan een belangrijke impact hebben op onze gezondheid. Wij bieden groepssessies en individuele vervolgtrajecten aan om bewuster om te gaan met je eigen alcoholgebruik of dat iemand in je naaste omgeving.  Het Zorgpad Alcohol is er voor al onze volwassen patiënten.

Meer een cursus dan een groepstherapie

Ons Zorgpad Alcohol bestaat uit 5 groepssessies van 2 uur die door een klinisch psycholoog en een verpleegkundige begeleid worden. De sessies bouwen op elkaar voort. Je volgt daarom de volledige reeks.  De sessies kan je eerder zien als een cursus en minder als groepstherapie.

In deze sessies:

  • Kom je meer te weten over je eigen alcoholgebruik
  • Leer je meer over je eigen motivatie om met je eigen alcoholgebruik aan de slag te gaan
  • Verhoog je eventueel je motivatie om eigen alcoholgebruik aan te pakken
  • Kom je meer te weten over je eigen triggers van alcoholgebruik en hoe je dat kan aanpakken

Inschrijven