spoed
Dienst

Spoed

spoedgeneeskunde, spoedgevallen, spoedgevallendienst, spoedafdeling, spoeddienst, urgentiegeneeskunde, eerste hulp
Je bezoek aan spoed is altijd onverwacht en ongepland, en soms dringend. Een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat dag en nacht voor je klaar.
Spoed

Niet-planbare medische hulp

Bij ongeplande of ernstige medische klachten kan je 24/7 terecht op spoed. Je gaat er zelf naartoe, wordt doorverwezen door een zorgverlener of wordt met de ziekenwagen gebracht als je het noodnummer 112 belt. 

 

Symptomen 

Je gezondheid garanderen

Eerste onderzoeken en behandelingen

Op spoed worden de eerste onderzoeken en behandelingen uitgevoerd die noodzakelijk zijn om jouw gezondheid te garanderen. Als er een vervolgbehandeling nodig is, word je opgenomen in het ziekenhuis of doorverwezen naar andere zorgverleners.

Onderzoeken

Praktische info

Handig om te weten als je naar Spoed gaat

Je meldt je aan bij de balie. Een spoedverpleegkundige neemt je mee voor een eerste inschatting van je klachten en bepaalt hoe dringend je geholpen moet worden. De spoedarts zal je onderzoeken, behandelen en indien nodig doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Als je naar spoed komt, breng je volgende documenten mee:

 1. Elektronische identiteitskaart  (eID)
 2. Je verwijsbrief van je huisarts of specialist
 3. Medicatielijst en/of thuismedicatie
 4. Verzekerings- of schooldocumenten
 5. Eventuele documenten van je (bijkomende) hospitalisatieverzekering
 6. Alle informatie waarvan je denkt dat ze nuttig is voor ons

Buitenlandse patiënten brengen ook volgende mee: 

 1. Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) (geldig bij dringende verzorging tijdens een tijdelijk verblijf in België) en/of gegevens van de zorgverzekeraar (NL)
 2. Betalingsverbintenis/garantieverklaring van je ziektekostenverzekering
 3. Formulieren voor je (bijkomende) hospitalisatieverzekering  
 4. Eventuele documenten/badge van je hospitalisatieverzekering

Je geeft deze documenten af aan de balie en haalt ze weer op als je het ziekenhuis verlaat.

Om je zo goed en vlot mogelijk te helpen, vragen we om rekening te houden met volgende aandachtspunten:

 • Er mag maximaal 1 gezonde persoon je begeleiden. 
 • Het spoedteam kan begeleiders tijdens een onderzoek of behandeling vragen om tijdelijk in de wachtzaal plaats te nemen.
 • Om de privacy te verzekeren, vragen we begeleiders om in de behandelkamer of wachtzaal te blijven en niet in de gangen rond te lopen.
 • Mobiel telefoneren is toegestaan, maar doe dat liever niet in de gangen om de patiëntenzorg niet in de war te brengen. 
 • Omwille van verhoogde waakzaamheid en uit veiligheidsoverwegingen is het mogelijk dat de werkelijke bezoekregeling afwijkt van eerder gecommuniceerde regels.
 • Alle campussen van ZAS hebben een gratis wifi-netwerk dat je mag gebruiken. 

De afdelingen Spoed van ZAS Middelheim, ZAS Augustinus en ZAS Vincentius hebben een spoedgevallendienst speciaal voor kinderen. Zij komen net als volwassenen binnen via de inkom van spoed en worden nadien naar de Kinderspoedgevallen begeleid. Zo proberen we contact met zwaargewonden te voorkomen. Voor hen is het immers al spannend genoeg om terecht te komen in een voor hen onbekende ziekenhuiswereld.

Een pediater  en/of spoedarts en pediatrisch verpleegkundigen  en/of spoedverpleegkundigen vangen hen in deze aparte zone op. Het is een aangename ruimte met wandversieringen en meubilair op kindermaat. Ook de onderzoekskamers zijn speciaal ingericht voor de opvang van kinderen en hun ouders, met de nodige aandacht voor praktische aspecten zoals een verzorgingstafel, de mogelijkheid om flesjes te verwarmen, ...

In ZAS Cadix en ZAS Palfijn worden kinderen op de dienst Spoed voor volwassenen verwelkomd en behandeld. In ZAS Cadix is er inrichting die afgestemd is op kinderen.

Kom je met een kind naar spoed? Neem dan zeker ook de Kids-ID of ISI+-kaart mee en geef die af aan de balie. 

De dienst is opgesplitst in een aantal zones: 

 • Wachtzaal
 • Onderzoeks- en behandelkamers
 • Zone voor kinderen 
 • Zone voor tijdelijke hospitalisatie, waar je rustig verblijft in afwachting tot je naar een ziekenhuiskamer gebracht wordt

Spoed telt verschillende onderzoeks- en behandelkamers. De meesten zijn multifunctioneel, zodat je in principe in elke kamer terechtkan. Afhankelijk van het letsel of de aandoening rollen de spoedartsen en -verpleegkundigen karren met het nodige materiaal naar binnen: gips, bloedprikbenodigdheden, verband, ...

Er zijn ook enkele speciale onderzoeks- en behandelkamers:

 • voor hechtingen;
 • voor kinderen;
 • voor isolatie, als je een besmettelijke ziekte hebt of door een onderliggende ziekte veel vatbaarder bent voor infecties;
 • voor grotere letsels of levensbedreigende aandoeningen. Deze zogenoemde reanimatiekamer is uitgerust met alle voorzieningen voor beademing en andere levensreddende apparatuur.

De spoedverpleegkundigen en -artsen zien op een digitaal ruimteoverzicht welke patiënten in welke kamers zijn. Ze zien op een scherm ook alle aangemelde patiënten, hun letsels/klachten en urgentiecode, en welke zorgverleners gelinkt zijn aan welke patiënt.

Spoed beschikt ook over een PIT  en een MUG  die uitrijdt als de ambulanciers ter plaatse geconfronteerd worden met ernstige of levensgevaarlijke situaties. In dat geval is meer specifieke medische kennis vereist. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een zwaar verkeersongeval, ernstige brandwonden, vergiftiging, ademhalingsnood, verdrinking, shock, coma en verwondingen door steek- of vuurwapens. De taak van de PIT en/of MUG is je te stabiliseren zodat je naar het ziekenhuis kan voor verdere verzorging.

 • Dringend medisch vervoer via een ziekenwagen, die je via de dienst 100 of 112 gecontacteerd hebt: € 67,54. Dat is het remgeld: je ziekteverzekering betaalt dat niet terug.
 • Ziekenvervoer via een ziekenwagen, die je niet via de dienst 100 of 112 gecontacteerd hebt: terugbetaling verloopt via je (aanvullende) mutualiteit.
 • Ziekenvervoer voor een onderzoek of behandeling naar een ander ziekenhuis: geen extra kosten. 
 • Ziekenvervoer tussen campussen van ZAS: geen extra kosten. 
 • Ziekenvervoer naar huis of naar een woonzorgcentrum: terugbetaling verloopt via je (aanvullende) ziekteverzekering.
   

(Wordt aangevuld door ZAS)

Je komt zelf naar spoed

Aankomst

 • Je meldt je aan bij de balie.  
 • De spoedverpleegkundige komt je halen. Hij/zij vraagt naar je klachten en controleert je pols, zuurstofgehalte in je bloed, ademhaling, bloeddruk en temperatuur. Op basis daarvan schat hij/zij in hoe dringend de behandeling is. We bepalen de wachttijd aan de hand van het Manchester Triage Systeem (MTS): spoedartsen behandelen in volgorde van medische dringendheid. Iemand in levensgevaar krijgt altijd voorrang, ongeacht hoe en wanneer die binnenkomt. Het MTS werkt daarvoor met kleurcodes:
  rood: er is onmiddellijk een spoedarts beschikbaar
  oranje: er is binnen 10 minuten een spoedarts beschikbaar
  geel: er is binnen 1 uur een spoedarts beschikbaar
  groen: er is binnen 2 uur een spoedarts beschikbaar  
  blauw: er is binnen 4 uur / 6 uur een spoedarts beschikbaar  
 • Je legt je gezondheidsproblemen zo volledig mogelijk uit en vertelt ook over je allergieën, een zwangerschap, een besmettelijke ziekte, … De spoedartsen en -verpleegkundigen zijn vertrouwenspersonen en gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Heb je dringende verzorging nodig, waardoor inschrijven niet lukt? Dan brengt een spoedmedewerker de administratie in orde zodra je in de behandelkamer geïnstalleerd bent.

Verloop

 • Na de triage neem je plaats in één van de wachtzalen. De spoedarts komt je hier ophalen voor een onderzoek.  
 • Je mag ondertussen niets eten of drinken zonder toestemming van een spoedarts of -verpleegkundige.
 • Na het onderzoek beslist de spoedarts of er verdere technische onderzoeken nodig zijn, zoals een bloed- of urineonderzoek, röntgenfoto’s of elektrocardiogram.
 • Afhankelijk van de onderzoeksresultaten start de spoedarts een behandeling op. Houd er rekening mee dat het bekomen van de resultaten enige tijd vraagt en dat je mogelijk een paar uur op spoed bent. Het duurt bijvoorbeeld ongeveer een half uur voor de resultaten van een urineonderzoek bekend zijn, 1,5 uur voor die van een bloedonderzoek en 1 tot 2 uur voor een radiologisch onderzoek.
 • Op basis van de resultaten stelt de spoedarts een opname voor met bijkomende onderzoeken of behandeling, of kiest hij voor een korte observatieopname, of word je ontslagen en mag je naar huis.

Nazorg  

 • Bij een hospitalisatie regelen we een hospitalisatie voor jou. Je hebt dan de vrije keuze tussen een privékamer of een gemeenschappelijke kamer, afhankelijk van de beschikbaarheid. Er is een prijsverschil tussen een gemeenschappelijke of een privékamer. Wordt je behandeling op een andere campus van ZAS voortgezet? Dan brengt een ziekenwagen je kosteloos naar de andere campus binnen het ZAS-netwerk.
 • Bij ontslag ontvang je bijkomend advies:  
 • je huisarts volgt je verder op en zet de behandeling voort;
 • je zet zelf de behandeling voort;
 • je moet later terugkeren naar het ziekenhuis.
 • Je haalt je documenten terug op, krijgt alle nodige attesten (voor je werkgever, verzekering, school, politie, …) en alle nodige informatie voor de eventuele verdere verzorging (voorschrift voor geneesmiddelen, thuisverpleging, …). Heb je bepaalde medicijnen nodig, maar is je apotheker gesloten? Je vindt hier een apotheker met wachtdienst in de buurt.

Je wordt met de ziekenwagen of MUG gebracht

Een letsel door een ongeval of ergens onwel geworden? Bel dan het noodnummer 112. De alarmcentrale geeft je melding door en een spoedteam komt met de ziekenwagen, PIT of MUG naar je toe.  

Voor aankomst

 • Het spoedteam geeft voor aankomst in het ziekenhuis al door wat de aard van je aandoening is en hoe het met je vitale functies (hart, longen, …) gesteld is.  

Aankomst

 • Afhankelijk van de ernst van je klachten brengt het spoedteam je meteen naar één van de behandel- en onderzoekskamers of vraagt je om te wachten in de wachtzaal. De spoedverpleegkundige en eventueel spoedarts staan klaar om je op te vangen. Vaak word je meteen aangesloten op apparatuur om je vitale functies, zoals je hartritme, te bewaken.  

Verloop

 • De spoedarts onderzoekt je en beslist of er verdere technische onderzoeken nodig zijn, zoals een bloed- of urineonderzoek, röntgenfoto’s of elektrocardiogram.
 • Afhankelijk van de onderzoeksresultaten start de spoedarts een behandeling op. Houd er rekening mee dat het bekomen van de resultaten enige tijd vraagt en dat je mogelijk een paar uur op spoed bent. Het duurt bijvoorbeeld ongeveer een half uur voor de resultaten van een urineonderzoek bekend zijn, 1,5 uur voor die van een bloedonderzoek en 1 tot 2 uur voor een radiologisch onderzoek.
 • Op basis van de resultaten stelt de spoedarts een opname voor met bijkomende onderzoeken of behandeling, of kiest hij voor een korte observatieopname, of word je ontslagen en mag je naar huis.

Nazorg  

 • Bij een hospitalisatie regelen we een hospitalisatie voor jou. Je hebt dan de vrije keuze tussen een privékamer of een gemeenschappelijke kamer, afhankelijk van de beschikbaarheid. Er is een prijsverschil tussen een gemeenschappelijke of een privékamer. Wordt je behandeling op een andere campus van ZAS voortgezet? Dan brengt een ziekenwagen je kosteloos naar de andere campus binnen het ZAS-netwerk.  
 • Bij ontslag ontvang je bijkomend advies:  
 • je huisarts volgt je verder op en zet de behandeling voort;
 • je zet zelf de behandeling voort;
 • je moet later terugkeren naar het ziekenhuis.
 • Je haalt je documenten terug op, krijgt alle nodige attesten (voor je  werkgever, verzekering, school, politie, …) en alle nodige informatie voor de eventuele verdere verzorging (voorschrift voor geneesmiddelen, thuisverpleging, …).  Heb je bepaalde medicijnen nodig, maar is je apotheker gesloten? Je vindt hier een apotheker met wachtdienst in de buurt. 
Lees meer

Nuttige links

We verwijzen je graag door naar andere diensten die je begeleiden en je vragen beantwoorden. 

Tijdens en na je bezoek aan spoed bieden wij heel wat begeleiding aan:  

 • sociale begeleiding door sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk assistenten
 • financiële & administratieve begeleiding
 • patiëntenvervoer
 • tolken & interculturele begeleiding
 • palliatieve zorg
 • begeleiding na het sterven van een dierbare
 • levensoriëntatie
 • psychologische begeleiding
 • spelbegeleiding 

(Nog toevoegen)

(Nog toevoegen)

(Nog toevoegen)

Laatst bijgewerkt op 12/07/2024
1 - 12 van 42
Filters
Locatie
Anesthesie Spoed

Dr. Jan Christiaen

ZAS Augustinus ZAS Sint-Jozef
1 - 4 van 4
Filters
Locatie

Bloedafname

Voor een bijkomend bloedonderzoek neemt de zorgverlener bloed af. Je bloed wordt in het labo geanalyseerd.

Elektrocardiogram

ECG, EKG, hartfilmpje
De cardioloog registreert de elektrische activiteit van je hart en krijgt daardoor meer informatie over de hartfrequentie en de (on)regelmatigheid van het hartritme.

Medische beeldvorming

Om een beeld van je lichaam te krijgen, kan de spoedarts een RX, CT-scan, echografie of NMR uitvoeren. Die beelden zijn heel belangrijk om eventuele afwijkingen te ontdekken.

Onderzoek door de spoedarts

De spoedarts bekijkt je klachten zorgvuldig en voert tests uit om te bepalen wat er aan de hand is. Is er dringend bijkomend onderzoek nodig? Dan plant de spoedarts dat in.
1 - 7 van 7
spoed
Inrit Spoorweglaan (eigen parking) | Route 136 (binnen ziekenhuis)

ZAS Augustinus

Oosterveldlaan 24 , 2610 Wilrijk
Contacteer

Contacteer Spoed in ZAS Augustinus

Bel ons

Secretariaat

Vind een zorgverlener

spoed
Route 1.01 |1.05

ZAS Cadix

Kempenstraat 100 , 2030 Antwerpen
Contacteer

Contacteer Spoed in ZAS Cadix

Bel ons

Contact

Vind een zorgverlener

spoed
Gelijkvloers

ZAS Medisch Centrum Kaai 142

Mullhouselaan Noord 3 , 2030 Antwerpen (Haven)
Contacteer

Contacteer Spoed in ZAS Medisch Centrum Kaai 142

Bel ons

Contact

Alle dagen open van 07:30 u. tot 21:30 u.
Ook tijdens het weekend en op feestdagen

Vind een zorgverlener

spoed
Route 52 (volwassenen) | 530 (Kinderen)

ZAS Middelheim

Lindendreef 1 , 2020 Antwerpen
Contacteer

Contacteer Spoed in ZAS Middelheim

Bel ons

Contact spoed volwassenen
Contact spoed kinderen

Vind een zorgverlener

spoed
Route 99

ZAS Palfijn

Lange Bremstraat 70 , 2170 Merksem
Contacteer

Contacteer Spoed in ZAS Palfijn

Bel ons

Contact

Vind een zorgverlener

spoed
Inrit en parking Jordaenslei (volg wegwijzers)

ZAS Sint-Jozef

Molenstraat 19 , 2640 Mortsel
Contacteer

Contacteer Spoed in ZAS Sint-Jozef

Bel ons

Secretariaat

De spoeddienst is open van 7 tot 21 uur. 

Tussen 21 en 7 uur is er een minimale service: je wordt ontvangen door de poortarts en ondersteund door de loopwaakverpleegkundige. Als een spoedbehandeling nodig is, brengen we je naar een andere ZAS-locatie. We voorzien zelf het vervoer dan. 

Vind een zorgverlener

spoed
Eigen inrit en parking (volg wegwijzers) | Route 101 (binnen ziekenhuis)

ZAS Vincentius

Sint-Vincentiusstraat 20 , 2018 Antwerpen
Contacteer

Contacteer Spoed in ZAS Vincentius

Bel ons

Onthaal

Vind een zorgverlener